Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Review ArticleMedicinal benefits of coriander(Coriandrum Sativum L)

Ullagaddi Rajeshwari, Bondada Andallu.

Cited by (11)

Abstract
Medicinal plants have therapeutic potential due to the presence of natural antioxidants functioning as reducing agents, free radical scavengers and quenchers of singlet oxygen. Majority of their antioxidant activity is due to bioactive compounds viz. flavones, isoflavones, flavonoids, anthocyanins, coumarins, lignans, catechins and isocatechins. Currently there has been an increasing interest to identify the antioxidants that are pharmacologically potent with low or no side effects for use in preventive medicine. Spices have been recognized to possess several medicinal properties (diuretic, expectorant, laxative, anti-bacterial, anti-pyretic etc.) and have been effectively used in the indigenous systems of medicine in India and other countries. Apart from the traditional use, a no. of beneficial physiological effects have been identified by extensive animal studies. Among these are their beneficial effects on lipid metabolism, efficiency as antidiabetics, ability to stimulate digestion and to inhibit platelet aggregation, antioxidant, antilithogenic and anti-inflammatory potential. Many spices and their active principles are reported as excellent nutraceuticals. Coriander is among such most commonly used spices, possessing the nutritional as well as medicinal properties, widely distributed and mainly cultivated for the seeds which contain an essential oil and the monoterpenoid-linalool. Coriander is used in the preparation of many household medicines to cure bed cold, seasonal fever, nausea, vomiting, stomach disorders and also used as a drug for indigestion, against worms, rheumatism and pain in the joints. Many of healing properties of coriander can be attributed to its exceptional phytonutrients and hence, it is often referred to as store house for bioactive compounds.

Key words: Spices, coriander, phytonutrients, diuretic, expectorant, laxative, anti-bacterial, anti-pyretic, hypoglycemicKişnişin (Coriandrum Sativum L) Tıbbi Faydaları

Özet
Tıbbi bitkiler, indirgeyici ajanlar, serbest radikal süpürücüleri ve singlet oksijen baskılayıcıları gibi doğal antioksidan fonksiyonların varlığı sayesinde tedavi edici potansiyele sahiptirler. Bu bitkilerin antioksidan etkinliklerinin çoğu, flavonlar, izoflavonlar, flavonoidler, antosiyaninler, kumarinler, lignanlar, katekinler ve izokatekinler gibi bioaktif bileşikler sayesindedir. Günümüzde, koruyucu hekimlikte kullanılmak üzere düşük yan etkili veya yan etkisi olmayan farmakolojik olarak etkin antioksidanları saptamak için artan bir ilgi söz konusudur. Baharatların birkaç tıbbi özelliği (diüretik, ekspektoran, laksatif, antibakteriyel, antipiretik vb.) sahip olduğu bilinmektedir ve Hindistan ve diğer ülkelerde, yöreye özgü doğal tıpta etkin bir şekilde kullanılmışlardır. Geleneksel kullanımlarının dışında, faydalı fizyolojik etkilerinin sayısı yaygın hayvan çalışmaları ile tespit edilmiştir. Bunların arasında, lipit metabolizması üzerine faydalı etkileri, antidiyabetik olarak etkinlikleri, sindirimi uyarma yetenekleri ve platelet agregasyonunu inhibe etmeleri, antioksidan, antilitojenik ve antienflematuar potansiyelleri vardır. Birçok baharat ve aktif kökenleri, mükemmel nutrasötikler olarak rapor edilmektedir. Tıbbi olduğu kadar besleyici özellikleri de olan Kişniş, bu gibi çok yaygın olarak kullanılan ve geniş bir dağılımı olan baharatlar arasındadır ve başlıca esansiyel bir yağ ve monoterpenoid-linalol içeren çekirdekleri için ekilir. Kişniş, grip, mevsimsel ateş, bulantı, kusma, mide rahatsızlıklarının tedavisi için birçok evyapımı ilacın hazırlanması için kulanılmaktadır ve hazımsızlık, barsak kurtları, romatizma ve eklem ağrıları için bir ilaç olarak da kullanılmaktadır. Kişnişâ€™in iyileştirici özelliklerinin çoğu, onun olağanüstü bitkisel besin olmasına atfedilebilir ve bundan dolayı, sıklıkla biyoaktif bileşikler için bir ambar olarak adlandırılır.

Anahtar Kelimeler: Baharatlar, kişniş, bitkisel besinler, diüretik, ekspektoran, laksatif, antibakteriyel, antipiretik, hipoglisemik


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons