Journal Management System
 
Home  |   Add your Journal  |   eJManager Features  |   Journal List
Author Login | Reviewer Login | Editor Login
Search  

Sağlık Akademisyenleri Dergisi
Health Care Academician Journal
Periodical of Dunya Congress
Journal Home Page
ISSN: 2148-7472 (Print)
Language: [ Turkish ]   [ English ]  

 Health Care Acad J. Year: 2016, Volume: 3, Issue: 3

  Özgün Araştırma

 1. İş kazalarına maruz kalan sağlık çalışanlarının bildirimlerinin değerlendirilmesi: üniversite hastanesi örneği
  Assessment of notifications by healthcare staff suffering from occupational accidents: case of university hospital [Turkish]
  Elif İlkem İnci, Yasemin Bilişli, Deniz Hizay
  Health Care Acad J. 2016; 3(3): 83-88
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.13-1477513701

 2. HİV ve Aıds için tıbbi araç gereç eksikliği: kenya’da kaynak ihtiyaçlarının belirlenmesi ve unaıds’in antiretroviral ilaçların artmasına yönelik 90-90-90 hedefleri
  HIV and AIDs Commodity Gap: An Estimate of resource needs and envelop under the UNAIDs 90-90-90 targets towards ART scale up in Kenya. [English]
  Moses Muriithi, Daniel Mwai, Gerishom Kimaiyo, Davis Karambi, Regina Obam, Abhigale Muthoni
  Health Care Acad J. 2016; 3(3): 89-92
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.13-1473509750

 3. Hemşirelerin Hastanelerde Kullandıkları Elektronik Tıbbi Kayıtlar Hakkındaki Görüşleri: Şanlıurfa Örneği
  The Opınıon Of The Nurses Working In The Hospıtals About The Electronıc Medıcal Records They Use: Şanlıurfa Example [Turkish]
  Hüseyin Eriş
  Health Care Acad J. 2016; 3(3): 93-99
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.13-1477551776

 4. Çocuk Kliniklerinde Çekilen Direk Radyografilerin Kalitatif Değerlendirilmesi
  A qualitative evaluation of direct radiography in pediatric clinics [English]
  Gürbüz Akçay, Bünyamin Güney, Mehmet Deveer, Yaşar Topal
  Health Care Acad J. 2016; 3(3): 100-105
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.13-1477667774

 5. Derleme

 6. Türkiye’de doku ve organ naklinin önemi
  The importance of tissue and organ transplantation in Turkey [Turkish]
  Murat Tay
  Health Care Acad J. 2016; 3(3): 106-110
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.13-1477691139

 
» For Authors
Become Reviewer


» Login Area


Follow ScopeMed on Twitter

ScopeMed Home
Job Opportunities/Service Offers
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® International Medical Journal Management and Indexing System.