Journal Management System
 
Home  |   Add your Journal  |   Features  |   Job Opportunities  |   Journal List
Author Login | Reviewer Login | Editor Login
Search  

Sağlık Akademisyenleri Dergisi
Health Care Academician Journal
Periodical of Dunya Congress
Journal Home Page
ISSN: 2148-7472 (Print)
Language: [ Turkish ]   [ English ]  

  » Volume 2, Issue 2
      pp. 60-117
  » Volume 2, Issue 1
      pp. 1-7

 Health Care Acad J. Year: 2015, Volume: 2, Issue: 2

  Derleme

 1. Sağlık sektöründe iş kazaları
  Work accidents in health sector [Turkish]
  Seval Akgün
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 67-75
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.2015131442264595

 2. Özgün Araştırma

 3. Sağlık Sektöründe Kalite Yönetimi, Sağlık Yöneticilerinin Kalite Anlayışı (Ankara İli Örneği)
  Quality Management In Health Care Industry And Health Care Managers’ Perception Of Quality (Case Of Ankara Province) [Turkish]
  Yeşim Akar, Yıldırım Beyazıt Gülhan, Pınar Acar
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 76-81
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.2015131438505031

 4. Derleme

 5. Sağlık Hizmetlerinin Kalitesinde Geçerli Ve Güvenilir Soru Formu Geliştirme Yöntemleri
  Developing a valid and reliable questionnaire for healthcare quality research [English]
  Asaad Abdulrahman Abduljawad
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 111-117
  » Abstract » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.20151444303534

 6. 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu’ nun sağlık sektörüne etkileri
  The effects of operational health and safety law no. 6331 In the health sector [Turkish]
  Sülayman Yılmaz, Adem Sezen, Ceren Ergül
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 60-66
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.131438159091

 7. Özgün Araştırma

 8. Hastanelerde Yapılan Tıbbi Hataların Türleri ve Nedenleri Üzerine Bir Araştırma: İstanbul İlinde Özel Bir Hastane ile İlgili Anket Çalışması ve Konuya İlişkin Çözüm Önerileri
  A Research on Sorts and Reasons of Medical Errors Made in Hospitals: Suggestions for solutions and A Questionnaire Study in A Private Hospital in İstanbul [Turkish]
  Hacer Canatan, Ali Erdoğan, Serap yılmaz
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 82-89
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.2015131439231160

 9. Bir vakıf üniversitesi sağlık hizmetleri meslek yüksekokulu öğrencilerinin hasta hakları konusundaki görüşlerinin değerlendirilmesi
  Evaluation of the opinions of a foundation university - vocational school of health services students concerning the rights of patients [Turkish]
  Gürkan Sert, Selin Alıcı, Nurdan Yıldırım, Albena Gayef, Birkan Tapan
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 98-102
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.2015131441356792

 10. Sağlıkta Dönüşüm Programı’na ilişkin Sağlık Personelinin Görüşlerinin Karşılaştırılması
  Comparing the views of the Health Staff concerning to the Health Transformation Program [Turkish]
  Erhan BIYIK, Kemal Tekin
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 103-110
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.2015131442439443

 11. Hastane çalışanlarının kalite ve akreditasyon faaliyetlerine bakışı: Karşılaştırmalı bir analiz
  Overview of hospital employees about quality and accreditation activities: A comparative analysis [Turkish]
  Selahattin Akyüz, Fatma Akyüz
  Health Care Acad J. 2015; 2(2): 90-97
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.2015131439810613

 
» For Authors
Become Reviewer


» Login Area


Follow ScopeMed on Twitter

ScopeMed Home
Job Opportunities/Service Offers
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of SAGEYA Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® International Medical Journal Management and Indexing System.