Journal Management System
 
Home  |   Add your Journal  |   eJManager Features  |   Journal List
Author Login | Reviewer Login | Editor Login
Search  

Sağlık Akademisyenleri Dergisi
Health Care Academician Journal
Periodical of Dunya Congress
Journal Home Page
ISSN: 2148-7472 (Print)
Language: [ Turkish ]   [ English ]  

  » Volume 2, Issue 4
      pp. 175-221
  » Volume 2, Issue 3
      pp. 119-173
  » Volume 2, Issue 2
      pp. 60-117
  » Volume 2, Issue 1
      pp. 1-59

 Health Care Acad J. Year: 2015, Volume: 2, Issue: 4

  Özgün Araştırma

 1. Kurumsal İtibar Algısının Değerlendirilmesi
  Evaluating The Sense of Corporate Reputation [Turkish]
  Abdullah Karakaya, Çağla Özdemir Aydın
  Health Care Acad J. 2015; 2(4): 175-179
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.2015131450899438

 2. Klinik klavuzların yatış süresi üzerindeki etkinliğinini değerlendirilmesi ve analizi
  The evaluation and analyze of clinic guidlines on effectiveness of hospital stay [Turkish]
  Ayşe Yıldırım, Kısmet Dilara Torlak, Ömer Faruk Bilgen, Aysun Yılmazlar
  Health Care Acad J. 2015; 2(4): 180-182
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.2015131451562260

 3. Derleme

 4. 13. Yüzyıldan 21. Yüzyıla Türk sağlık sisteminin gelişim süreci üzerine bir derleme
  A review of the Turkish health system development process from 13th century to 21st century [Turkish]
  Umut Beylik, İbrahim Halil Kayral, Ümit Çıraklı
  Health Care Acad J. 2015; 2(4): 183-189
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.2015131452515789

 5. Olgu Sunumu

 6. Hastane Afet Planlarının Önemi Üzerine Literatür Taraması ve İstanbul İlinde Bir Devlet Hastanesinde Gerçekleştirilen Deprem-Yangın-KBRN Tahliye Tatbikatı
  Literature search on importance of hospital disaster plans and Earthquake ,fire and KBRN evecuaton drill administrared on a state hospital in İstanbul [Turkish]
  Hacer Canatan, Ali Erdoğan, Serap Yılmaz
  Health Care Acad J. 2015; 2(4): 190-193
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.2015131451648991

 7. Derleme

 8. Merkezi sterilizasyon ünitesinde çalışan güvenliği
  Central sterilization unit employee safety [Turkish]
  Ali Arslanoğlu , Murat Urk
  Health Care Acad J. 2015; 2(4): 194-203
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.2015131452246847

 9. Özgün Araştırma

 10. İleri teknoloji ile sunulan hizmet alımlarında maliyet bileşenlerine göre hesaplama yöntemi: Nükleer tıp hizmet alımı
  Cost component calculation method for advanced technology services: Procurement of nuclear medicine services [Turkish]
  Gülay EKİNCİ
  Health Care Acad J. 2015; 2(4): 204-210
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.2015131451595863

 11. 2012-2015 Yılları arasında Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki BEYAZ kod bildirimleri
  White code notices between 2012-2015 in haydarpaşa numune training and research hospital [Turkish]
  Nezihe Avcı, Mesude Kabadayı Arslan, Semrin İper Timlioğlu, Sibel Tay4, Kaan Meriç, Mehmet Ertenü, İbrahim Yekeler
  Health Care Acad J. 2015; 2(4): 211-214
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.2015131451511779

 12. Direkt maliyet yöntemi ile maliyet analizi: EEG ünitesi değerlendirmesi
  Cost analysis of eeg unit by direct cost method: Example of sakarya yenikent state hospital [Turkish]
  Barış Oğuz, Turgay Şimşek
  Health Care Acad J. 2015; 2(4): 215-221
  » Abstract & References » PDF Fulltext» doi: 10.5455/sad.2015131453816351

 
» For Authors
Become Reviewer


» Login Area


Follow ScopeMed on Twitter

ScopeMed Home
Job Opportunities/Service Offers
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of SAGEYA Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® International Medical Journal Management and Indexing System.