Journal Management System
 
Home  |   Add your Journal  |   Features  |   Journal List
Author Login | Reviewer Login | Editor Login
Search  

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi / Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health
Periodical of The Turkish Association for Child and Adolescent Psychiatry/Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
Journal Home Page
ISSN: 1301-3904 (Print)
Language: [ Turkish ]  
News / Announcements

  » Volume 21, Issue 1
      pp. 3-90

 TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. Year: 2014, Volume: 21, Issue: 1

  Başmakale (Editöryal)

 1. Önyazı
  Ön Yazı [Turkish]
  Çangel KÜltür SE
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(1): 3-3
  » Abstract & References » PDF Fulltext

 2. Araştırma Makalesi

 3. Üniversite Öğrencilerinin Bağlanma Stilleri ile Ebeveynleriyle Yaşadıkları Problemleri Çözüm Biçimleri Arasındaki İlişkide Özerkliğin Aracı Rolünün İncelenmesi
  The Assessment of The Mediatıng Role of Autonomy in The Relationshiıp Between Attachment Style of College Students And Their Problem Solving Styles Regarding Their Problems with Their Parents [Turkish]
  Akyüz D, Şendil G.
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(1): 5-16
  » Abstract & References » PDF Fulltext

 4. Ergenlerin Bilgi ve İletişim Teknolojilerini Kullanım Özellikleri Sanal Ortamda Zorbalığa Dahil Olmayı Açıklıyor mu?
  Do the Characteristics for the Adolescent Use of Information and Communication Technologies Explain Involvement in Cyberbullying? [Turkish]
  Soydaş DK, Uçanok Z
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(1): 17-32
  » Abstract & References » PDF Fulltext

 5. Depresif Kız Ergenlerde İntihar Davranışının Klinik Özellikleri
  Clinical Characteristics of Suicidal Behavior in Depressive Adolescent Girls [Turkish]
  Yektaş Ç, Bildik T, Özbaran NB, Köse S, Erermiş S
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(1): 33-44
  » Abstract & References » PDF Fulltext

 6. Olgu Sunumu

 7. Ergenlik Döneminde Psikolojik Belirtilerle Seyreden Yapay Bozukluk: Bir Olgu Sunumu
  Factitious Disorder with Psychological Symptoms in Adolescence: A Case Report [Turkish]
  Bahalı K, İpek H, Kurban S, Mutlu C, Erdoğan A
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(1): 45-49
  » Abstract & References » PDF Fulltext

 8. Ergenlerde Cinsel Kimlik ve Yönelim Sorunlarında Değerlendirme ve İzlem: Dört Kız Olgu
  Evaluation and Follow-Up of Gender Identity and Sexual Orientation Problems in Adolescents: Four Female Cases [Turkish]
  Çetin SK, Yektaş Ç, Bildik T, Dalkılıç M, Tamar M
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(1): 51-64
  » Abstract & References » PDF Fulltext

 9. Derleme

 10. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğunun Değerlendirilmesinde Wechsler Çocuklar İçin Zeka Ölçeklerinin Kullanımı
  Use of Wechsler Intelligence Scales for Children in the Assessment of Attention Deficit Hyperactivity Disorder [Turkish]
  Çelik C
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(1): 65-78
  » Abstract & References » PDF Fulltext

 11. Ulusal ve Uluslararası Raporlar

 12. Prof.Dr.Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığ Politikaları IX. Çalıştay Raporu
  Prof.Dr.Atalay Yörükoğlu Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığ Politikaları IX. Çalıştay Raporu [Turkish]

  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(1): 79-89
  » Abstract & References » PDF Fulltext

 13. Diğer

 14. Görüşler
  Görüşler [Turkish]
  Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği Çocuk HaklarıKomisyonu
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(1): 90-90
  » Abstract & References » PDF Fulltext

 15. Yeni Yayınlardan Özetler
  Yeni Yayınlardan Özetler [Turkish]

  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(1): I-V
  » Abstract & References » PDF Fulltext

 16. Haberler
  Haberler [Turkish]

  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(1): VI-VIII
  » Abstract & References » PDF Fulltext

 
» For Authors
Become Reviewer


» Login Area


Follow ScopeMed on Twitter

ScopeMed Home
Job Opportunities/Service Offers
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of SAGEYA Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® International Medical Journal Management and Indexing System.