Journal Management System
 
Home  |   Add your Journal  |   eJManager Features  |   Journal List
Author Login | Reviewer Login | Editor Login
Search  

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi / Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health
Periodical of The Turkish Association for Child and Adolescent Psychiatry/Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
Journal Home Page
ISSN: 1301-3904 (Print)
Language: [ Turkish ]  

  » Volume 23, Issue 2
      pp. 87-190
  » Volume 23, Supplement 1
      pp. 1-242
  » Volume 23, Issue 1
      pp. 3-78

 TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. Year: 2016, Volume: 23, Issue: 2

  Başmakale (Editöryal)

 1. Önyazı: Bize Emanet Çocuklar
  Önyazı: Bize Emanet Çocuklar [Turkish]
  Türkbay T
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(2): 87-90
  » Abstract » PDF Fulltext

 2. Özgün Araştırma

 3. İlköğretime Başlama Yaşı ile Ruh Sağlığı Sorunlarının İlişkisinin Araştırılması
  Investigation of Relationship Between Age of Onset to Primary School and Mental Health Problems [Turkish]
  Uğur Ç, Sertçelik M, Gül H, Saday Duman N, Kına S, Erdoğan G, Gürkan CK, Günay Kılıç B
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(2): 91-100
  » Abstract » PDF Fulltext

 4. Mersin’de Suça İtilen Çocuklarda Psikiyatrik Değerlendirme; Ön Çalışma
  Psychiatric Assessment of Child Offenders In Mersin: A Preliminary Study [Turkish]
  Yıldırım V, Güneş S, Sungur MA, Toros F
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(2): 101-110
  » Abstract » PDF Fulltext

 5. Bir Eğitim Araştırma Hastanesine Başvuran Obsesif-Kompulsif Bozukluk Tanılı Çocuk ve Ergenlerin Klinik ve Demografik Özellikleri
  Clinical and Demographic Features of Children and Adolescents Diagnosed with Obsessive Compulsive Disorder Applied to A Training and Research Hospital [Turkish]
  Tunas SD, Göker Z, Dinç G, Hekim Bozkurt Ö, Güney E, Üneri ÖŞ
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(2): 111-124
  » Abstract » PDF Fulltext

 6. Olgu Sunumu

 7. İkili Antipsikotik Kullanımına Bağlı Gelişen Priapism: Bir Olgu Sunumu
  Priapism Due to Dual Atypical Antipsychotic Use: A Case Report [Turkish]
  Ak N, Akköprü H, Görker I
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(2): 125-128
  » Abstract » PDF Fulltext

 8. Çocukluk Çağında Epilepsi ile İlişkili Psikiyatrik Bozukluklar: Bir Olgu Sunumu
  Psychiatric Disorders Related with Childhood Epilepsy: A Case Report [Turkish]
  Ayvaz FB, Yurtbaşı P.
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(2): 129-133
  » Abstract » PDF Fulltext

 9. Kleine-Levin Sendromu Tedavisinde Metilfenidatla Başarılı Yanıt: Bir Olgu Sunumu
  Successful Outcome with Methylphenidate In Treatment of Kleine-Levin Syndrome: A Case Report [Turkish]
  Akyol Ardıç Ü, Ercan ES.
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(2): 134-136
  » Abstract » PDF Fulltext

 10. Ketiapin Tedavisinden Fayda Gören Tardif Diskinezili Bir Ergen Olgu
  An Adolescent Case That Has Benefited From Use of Quetiapine For Tardive Dyskinesia [Turkish]
  Akça ÖF, Yılmaz S.
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(2): 137-139
  » Abstract » PDF Fulltext

 11. Ergenlik Döneminde Katatoni İle Giden Psikotik Bulgulu Depresyon Olgusu
  Catatonia in Adolescence Depression with Psychotic Features Outgoing Case [Turkish]
  Atar B, Kardaş Ö, Özbaran NB, Köse S, Bildik T.
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(2): 141-145
  » Abstract » PDF Fulltext

 12. Derleme

 13. Otizm Spektrum Bozukluğu Tanılı Olgularda Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Varlığında Metilfenidat Kullanımı
  Methylphenidate Use In The Presence of Attention Deficit Hyperactivity In Cases With Autism Spectrum Disorder: A Review [Turkish]
  Akyol Ardıç Ü, Ercan ES.
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(2): 147-154
  » Abstract » PDF Fulltext

 14. Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Çocuk ve Ergenlerde Uyku Problemleri
  Sleep Problems In Chıldren And Adolescents With Autism Spectrum Disorder [Turkish]
  Türkoğlu S
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(2): 155-168
  » Abstract » PDF Fulltext

 15. Diğer

 16. Bilişsel Davranışçı Terapide Temel Kavramlar: Bir Teknisyen Olarak Terapistin Malzeme Çantasına Genel Bakış
  Bilişsel Davranışçı Terapide Temel Kavramlar: Bir Teknisyen Olarak Terapistin Malzeme Çantasına Genel Bakış [Turkish]

  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(2): 169-176
  » Abstract » PDF Fulltext

 17. Teknik Not

 18. Klinik Önemlilik Göstergesi Bir Ölçüt: NNT
  Klinik Önemlilik Göstergesi Bir Ölçüt: NNT [Turkish]

  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(2): 177-178
  » Abstract » PDF Fulltext

 19. Monograf

 20. Britanya’da Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Eğitimi Üzerine Serbest Çağrışımlar
  Britanya’da Çocuk Ve Ergen Psikiyatrisi Eğitimi Üzerine Serbest Çağrışımlar [Turkish]

  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(2): 179-182
  » Abstract » PDF Fulltext

 21. Yorum

 22. Anne-Babalar Neden Çocuklarının Dışadönük Olmasını İsterler ?! Bir Kitabın Çağrıştırdıkları
  Anne-Babalar Neden Çocuklarının Dışadönük Olmasını İsterler ?! Bir Kitabın Çağrıştırdıkları [Turkish]
  Türkbay T.
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(2): 183-188
  » Abstract » PDF Fulltext

 23. Haberler
  Haberler [Turkish]

  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(2): 189-190
  » Abstract » PDF Fulltext

 
» For Authors
Become Reviewer


» Login Area


Follow ScopeMed on Twitter

ScopeMed Home
Job Opportunities/Service Offers
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® International Medical Journal Management and Indexing System.