Journal Management System
 
Home  |   Add your Journal  |   Features  |   Job Opportunities  |   Journal List
Author Login | Reviewer Login | Editor Login
Search  

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi / Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health
Periodical of The Turkish Association for Child and Adolescent Psychiatry/Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
Journal Home Page
ISSN: 1301-3904 (Print)
Language: [ Turkish ]  

  » Volume 21, Issue 2
      pp. 93-154
  » Volume 21, Issue 1
      pp. 3-90

 TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. Year: 2014, Volume: 21, Issue: 2

  Başmakale (Editöryal)

 1. Önsöz
  Önsöz [Turkish]
  Çengel Kültür SE
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(2): 93-93
  » Abstract » PDF Fulltext

 2. Araştırma Makalesi

 3. Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Değerlendirilen Yaygın Gelişimsel Bozukluk Olgularının Klinik ve Demografik Özellikleri
  The Clinical and Demographic Features of Cases with Pervasive Developmental Disorder Evaluated In A Training and Research Hospital [Turkish]
  Göker Z, Güney E, Dinç G, Hekim Ö, Üneri Ö
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(2): 95-104
  » Abstract » PDF Fulltext

 4. Özgün Araştırma

 5. Otistik Spektrum Bozukluğu Tanısı İle İzlenen Çocuk ve Ergenlerde Psikotrop İlaç Kullanım Sıklığı, Dağılımı ve İlişkili Değişkenler
  The Frequency of Psychotropic Medication Use, Distribution and Associated Variables In Children Diagnosed with Autistic Spectrum Disorder [Turkish]
  Doğan BS, Çak HT, Çengel Kültür SE
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(2): 105-114
  » Abstract » PDF Fulltext

 6. Araştırma Makalesi

 7. Suça Sürüklenen Çocukların Suç ve Tanı Dağılımlarının İncelenmesi: Kesitsel Bir Araştırma
  The Analysis of Types of Crimes and Psychiatric Diagnoses of Delinquents: A Cross-Sectional Study [Turkish]
  Bilaç Ö, Şentürk Pilan B, Orhon Z, Bayrak A
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(2): 115-122
  » Abstract » PDF Fulltext

 8. Olgu Sunumu

 9. Okul Öncesi Dönem Selektif Mutizm Vakalarında Fluoksetin Tedavisi: İki Olgu Eşliğinde Tartışma
  Fluoxetine Treatment In Preschool Cases with Selective Mutism: Discusson Through Two Cases [Turkish]
  Perçinel İ, Yazıcı KU
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(2): 123-130
  » Abstract » PDF Fulltext

 10. Suça Karışmış Ergenlerin Psikiyatrik Değerlendirmesi: Olgu Serisi
  Psychiatric Assessment of Adolescent Delinquents: Case Series [Turkish]
  Şireli Ö, Esenkaya Z, Yaylalı H, Uğur Ç, Duman NS, Gül B, Günay M, Kılıç HT, Gürkan CK, Günay Kılıç B
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(2): 131-138
  » Abstract » PDF Fulltext

 11. Derleme

 12. Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu Tanılı Çocuklarda Yaşam Kalitesi: Bir Gözden Geçirme
  Quality of Life In Children with Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Review [Turkish]
  YURTERİ ÇETİN N, AKAY A
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(2): 139-152
  » Abstract » PDF Fulltext

 13. Diğer

 14. Görüşler
  Görüşler [Turkish]
  Gökler B
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(2): 153-154
  » Abstract » PDF Fulltext

 15. Özetler
  Özetler [Turkish]

  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(2): I-IV
  » Abstract » PDF Fulltext

 16. Haberler
  Haberler [Turkish]

  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2014; 21(2): V-V
  » Abstract » PDF Fulltext

 
» For Authors
Become Reviewer


» Login Area


Follow ScopeMed on Twitter

ScopeMed Home
Job Opportunities/Service Offers
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of SAGEYA Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® International Medical Journal Management and Indexing System.