Journal Management System
 
Home  |   Add your Journal  |   eJManager Features  |   Journal List
Author Login | Reviewer Login | Editor Login
Search  

Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi
Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi / Turkish Journal of Child and Adolescent Mental Health
Periodical of The Turkish Association for Child and Adolescent Psychiatry/Türkiye Çocuk ve Genç Psikiyatrisi Derneği
Journal Home Page
ISSN: 1301-3904 (Print)
Language: [ Turkish ]  

  » Volume 23, Issue 1
      pp. 3-78

 TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. Year: 2016, Volume: 23, Issue: 1

  Başmakale (Editöryal)

 1. Önyazı
  Önyazı [Turkish]
  Türkbay T
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(1): 3-4
  » Abstract » PDF Fulltext

 2. Özgün Araştırma

 3. Erken Çocukluk Döneminde Başvuru Etmenleri: Klinik ve Toplum Örnekleminde 669 Kişilik Çalışma
  Factors that Influence Admission in Early Childhood: A Study with 669 Cases within A Community and Clinical Sample [Turkish]
  Karabekiroğlu K, Babadağı Z, Yüce M, Say GN, Karabekiroğlu A
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(1): 5-16
  » Abstract » PDF Fulltext

 4. Zihinsel Gelişim Geriliği Olan Çocuklarda Wechsler Çocuklar İçin Zekâ Ölçeği Geliştirilmiş Formunun Faktör Yapısının İncelenmesi
  The Evaluation of The Factor Structure of Wechsler Intelligence Scale For Children-Revised Form in Children with Intellectual Disability [Turkish]
  Çelik C, Yiğit İ, Erden G, Vural MA
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(1): 17-28
  » Abstract » PDF Fulltext

 5. Lösemi Tedavisi Gören Çocuklarda Öfke, Dışsallaştırma Problemleri ve Anne -Çocuk İlişki Özellikleri ile Annelerinin Duygu-Durum ve Stres Davranışlarının İncelenmesi
  Evaluation of Anger, Externalizing Problems, Features Of Mother-Child Relationship and Maternal Mood and Stress Behavior of Pediatric Leukemia Patients [Turkish]
  Çırpan Kantarcıoğlu A, Evim Sezgin M, Baytan B, Güneş AM
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(1): 29-40
  » Abstract » PDF Fulltext

 6. Olgu Sunumu

 7. Okul Öncesi Dönemde Obsesif Kompulsif Bozukluk Ve Toplumsal İletişim Bozukluğu Birlikteliği: Bir Olgu Sunumu
  Coexistence of Obsessive -Compulsive Disorder and Social (Pragmatic) Communication Disorder in The Preschool Period: A Case Report [Turkish]
  Çolak Sivri R, Bilgiç A
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(1): 41-45
  » Abstract » PDF Fulltext

 8. Somatik Sanrıların Eşlik Ettiği Capgras Sendromu Olan Ergen: Olgu Sunumu
  An Adolescent with Capgras Syndrome and Accompanying Somatic Delusions: A Case Report [Turkish]
  Atabay E, Ülgen V, Perdahlı Fiş N
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(1): 47-51
  » Abstract » PDF Fulltext

 9. Otizm Spektrum Bozukluğunda Bir Risk Etmeni Olarak Neonatal Hipoglisemi
  Neonatal Hypoglycemia as A Risk Factor in Autism Spectrum Disorders [Turkish]
  Mazlum B, Pehlivantürk B, Karlı Oğuz K
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(1): 53-58
  » Abstract » PDF Fulltext

 10. Derleme

 11. Çocukluk Çağı Mastürbasyonu
  Childhood Masturbation [Turkish]
  Yorbık Ö, Mutlu C
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(1): 59-66
  » Abstract » PDF Fulltext

 12. Kısa Derleme

 13. Akustik İrkilmenin Ön Uyaran Aracılı İnhibisyonu
  Acoustic Startle and Prepulse Inhibition [Turkish]
  Kara K, Karaman D
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(1): 67-70
  » Abstract » PDF Fulltext

 14. Teknik Not

 15. Meta analiz sonuçlarını nasıl okumalıyız?
  How Should We Understand Meta-analysis? [Turkish]
  Kılıç S
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(1): 71-74
  » Abstract » PDF Fulltext

 16. Yorum

 17. Suriyeli Sığınmacı Çocuklar
  Syrian Children Refugees [Turkish]
  Türkbay T
  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(1): 75-76
  » Abstract » PDF Fulltext

 18. Haberler

 19. Haberler
  News [Turkish]

  TURK J CHILD ADOLESC MENT HEALTH. 2016; 23(1): 77-78
  » Abstract » PDF Fulltext

 
» For Authors
Become Reviewer


» Login Area


Follow ScopeMed on Twitter

ScopeMed Home
Job Opportunities/Service Offers
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of SAGEYA Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® International Medical Journal Management and Indexing System.