Journal Management System
 
Home  |   Add your Journal  |   Features  |   Journal List
Author Login | Reviewer Login | Editor Login
Search  

Düşünen Adam Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi
Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences
Periodical of Yerkure Tanitim ve Yayincilik Hizmetleri A.S.
Journal Home Page
ISSN: 1018-8681 (Print)
ISSN: 1309-5749 (Online)
Language: [ Turkish ]   [ English ]  
News / Announcements

  » Volume 27, Issue 2
      pp. 87-180
  » Volume 27, Issue 1
      pp. 1-86

 

Open Access

Review ArticleSomatization in depression and anxiety disorders

E. Müjgan Özen, Z. Nergis Aküzüm Serhadlı, A. Solmaz Türkcan, Gülten Erben Ülker.

SUPPLEMENTARY FILES :

 • English Full Text ()
 • Abstract
  Somatization may be described as the tendency to express psychological dysphoria through bodily symptoms. Patients complain of physical signs which they attribute to a medical disease and seek medical help for, but the symptoms do not fullfill diagnostic criteria of an organic disorder. Although somatization is known to be associated with many psychiatric disorders, it mostly accompanies depression and anxiety disorders. Somatic symptoms are thought to be a manifestation of somatized dysphoria in depression and/or anxiety.

  Somatization, stil accepted to be an unsolved problem in the borderland of medicine and psychiatry, leads to an increase in psychological distress and disability of patients and worsens the prognosis of psychiatric disorders. On the other hand, somatization may mask real psychiatric symptomatology leading to a delay in true diagnosis and effective treatment.

  This review aims to evaluate the effects of somatization on the clinical picture, diagnosis, treatment and prognosis of depression and anxiety disorders.

  Key words: Somatization, depression, anxiety disorders, dysphoria, somatic  Depresyon ve anksiyete bozukluklarında somatizasyon

  Özet
  Genel olarak emosyonel disforiyi bedensel belirtilerle ifade etme eğilimi olarak tanımlanan somatizasyonda, ?bedensel bir hastalıkla açıklanamayan fiziksel yakınmalar? mevcuttur ve kişi bu yakınmalarını bedensel bir hastalığa atfederek tıbbi yardım arayışına girer. Somatizasyon (bedenselleştirme) davranışı çeşitli psikiyatrik bozukluklarla ilişkilendirilmekle birlikte, en sık olarak depresyon ve anksiyete bozukluklarına eşlik ettiği bilinmektedir. Anksiyete bozuklukları ve majör depresyon vakalarında, somatik belirtilerin somatize edilmiş disforiyi yansıttığı düşünülmektedir.

  Psikiyatri ve genel tıp sınırında hala çözülememiş bir sorunun temsilcisi olan somatizasyon, hastaların yaşadıkları sıkıntı ve huzursuzluğu arttırmakta, hastalıkların gidişatını kötüleştirmekte ve yeti yitimini arttırmaktadır. Diğer yandan somatizasyon, depresyon ve anksiyete belirtilerini maskeleyerek doğru tanı koymayı güçleştirebilmekte ve tedavinin gecikmesine neden olabilmektedir.

  Bu sistematik olmayan gözden geçirme yazısında, somatizasyonun depresyon ve anksiyete bozukluklarının klinik görünümünü, tanı ve tedavi sürecini, prognozunu nasıl etkileyebileceği derlenen bilgiler ışığında değerlendirilmektedir.

  Anahtar Kelimeler: Somatizasyon, depresyon, anksiyete bozuklukları, disfori, bedensel  How to Cite this Article
  Pubmed Style

  Özen EM, Serhadlı ZNA, Türkcan AS, Ülker GE. [Somatization in depression and anxiety disorders]. Düşünen Adam. 2010; 23(1): 60-65. . doi:10.5350/DAJPN2010230109  Web Style

  Özen EM, Serhadlı ZNA, Türkcan AS, Ülker GE. [Somatization in depression and anxiety disorders]. www.scopemed.org/?mno=11193 [Access: September 23, 2014]. . doi:10.5350/DAJPN2010230109  AMA (American Medical Association) Style

  Özen EM, Serhadlı ZNA, Türkcan AS, Ülker GE. [Somatization in depression and anxiety disorders]. Düşünen Adam. 2010; 23(1): 60-65. . doi:10.5350/DAJPN2010230109  Vancouver/ICMJE Style

  Özen EM, Serhadlı ZNA, Türkcan AS, Ülker GE. [Somatization in depression and anxiety disorders]. Düşünen Adam. (2010), [cited September 23, 2014]; 23(1): 60-65. . doi:10.5350/DAJPN2010230109  Harvard Style

  Özen, E. M., Serhadlı, Z. N. A., Türkcan, A. S. & Ülker, G. E. (2010) [Somatization in depression and anxiety disorders]. Düşünen Adam, 23 (1), 60-65. . doi:10.5350/DAJPN2010230109  Turabian Style

  Özen, E. Müjgan, Z. Nergis Aküzüm Serhadlı, A. Solmaz Türkcan, and Gülten Erben Ülker. 2010. [Somatization in depression and anxiety disorders]. Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 23 (1), 60-65. . doi:10.5350/DAJPN2010230109  Chicago Style

  Özen, E. Müjgan, Z. Nergis Aküzüm Serhadlı, A. Solmaz Türkcan, and Gülten Erben Ülker. "[Somatization in depression and anxiety disorders]." Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 23 (2010), 60-65. . doi:10.5350/DAJPN2010230109  MLA (The Modern Language Association) Style

  Özen, E. Müjgan, Z. Nergis Aküzüm Serhadlı, A. Solmaz Türkcan, and Gülten Erben Ülker. "[Somatization in depression and anxiety disorders]." Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 23.1 (2010), 60-65. Print.. doi:10.5350/DAJPN2010230109  APA (American Psychological Association) Style

  Özen, E. M., Serhadlı, Z. N. A., Türkcan, A. S. & Ülker, G. E. (2010) [Somatization in depression and anxiety disorders]. Düşünen Adam: The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences, 23 (1), 60-65. . doi:10.5350/DAJPN2010230109  Submit your manuscript
  Register
  Abstracting & Indexing
  Instructions for Authors
  Editorial Board
  Aims & Scope
  About this Journal
  Sign up for TOC

  ARTICLE TOOLS
  Abstract
  PDF Fulltext
  Print this article Print this Article
  How to cite this articleHow to cite this article
  Export to
  Export to
  Related Records
   Articles by E. Müjgan Özen
  Articles by Z. Nergis Aküzüm Serhadlı
  Articles by A. Solmaz Türkcan
  Articles by Gülten Erben Ülker
  on IndexScholar Fulltext
  on Google
  on Google Scholar
  Article Statistics
   Viewed: 1235
  Downloaded: 235
  Cited: 0
   
  » For Authors
  Become Reviewer


  » Login Area


  Follow ScopeMed on Twitter

  ScopeMed Home
  Job Opportunities/Service Offers
  About ScopeMed
  Terms & Conditions
  Privacy Policy
  Contact Us

  The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
  ScopeMed is a Service of SAGEYA Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® International Medical Journal Management and Indexing System.