Journal Management System
 
Home  |   Add your Journal  |   eJManager Features  |   Journal List
Author Login | Reviewer Login | Editor Login
Search  

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
TAF Preventive Medicine Bulletin
Periodical of Gulhane Medical Faculty Dpt. of Public Health
Journal Home Page
ISSN: 1303-734X (Print)
Language: [ Turkish ]   [ English ]  

  » Volume 15, Issue 6
      pp. 478-595
  » Volume 15, Issue 5
      pp. 382-477
  » Volume 15, Issue 4
      pp. 277-381
  » Volume 15, Issue 3
      pp. 171-276
  » Volume 15, Issue 2
      pp. 75-170
  » Volume 15, Issue 1
      pp. 1-74

 

Open Access

Original ResearchEVALUATION OF PHARMACIES IN ANKARA ABOUT SOME LEGAL REQUIREMENTS AND COLD CHAIN RULES

Cengiz Han AÇIKEL*, Mahir GÜLEÇ, Selim KILIÇ.

Abstract
We aimed to evaluate the pharmacies in Ankara Centrum on some legal requirements and cold chain rules.
We planned this study as a cross sectional research and performed it in Ankara 15-20 June 2000. Among the 1400 registered pharmacies in Ankara, stratified sampling chose 200; 189 could be reached. A questionnaire was formed in GATA Department of Public Health to evaluate cold chain rules, and also another observation form was filled for each pharmacy.
Most common faults were lack of name tags (89.4%), lack of white uniforms (70.4%), and absence of pharmacist (42.3%). 95.8% mentioned that they received unprescribed drug requests; and 69.5% confessed that they gave unprescribed drugs. 42.1% said that they had food in the refrigerators they kept vaccines and biological materials. 55.8% of the responsible personnel had no knowledge about the suitable shelve for vaccines in the refrigerator.
When comparing the pharmacies according to their placement, we found that there were considerable faults and especially these were more in hospital district pharmacies.

Key words: pharmacy, cold chainANKARA İL MERKEZİNDEKİ ECZANELERİN SOĞUK ZİNCİR UYGULAMALARI VE BAZI YASAL DÜZENLEMELERE UYUMLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Özet
Bu çalışmada Ankara il merkezinde çalışan eczanelerin bazı kanuni zorunluluklar ve soğuk zincir uygulamalarına uyumlarının incelenmesi amaçlanmıştır.
Araştırma kesitsel tipte planlanmış ve 15-20 Haziran 2000 tarihleri arasında uygulanmıştır. Ankara’da kayıtlı bulunan 1400 eczaneden 200 tanesi tabakalı örnekleme ile seçilmiş, bunlardan 189 tanesine ulaşılmıştır. GATA Halk Sağlığı AD.da geliştirilen bir anket formu aracılığı ile eczanelerin soğuk zincir uygulamaları değerlendirilmiş, bir gözlem formu ile de eczanenin fiziki özellikleri incelenmiştir.
En sık rastlanan eksiklikler eczacının isimliğinin olmaması (%89,4), beyaz önlük giyilmemesi (%70,4), ve eczacının eczanede bulunmaması (%42,3) olarak bulunmuştur. Katılımcıların %95,8’i reçetesiz ilaç talebi olduğunu belirtirken, %69,5’i reçetesiz ilaç sattığını ifade etmiştir. Eczanelerin %42,1’inde aşı ve biyolojik malzeme saklanan buzdolaplarında yiyecek bulunduğu ifade edilmiştir. Sorumlu personelin %55,8’inin aşıların hangi raflara konulacağı hakkında bilgisi olmadığı saptanmıştır.
Kurallara uygunlukları konumlarına göre değerlendirildiğinde ise hastane çevresi eczanelerde daha fazla eksiklik saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: eczane, soğuk zincirHow to Cite this Article
Pubmed Style

CHA, MG, SK. [EVALUATION OF PHARMACIES IN ANKARA ABOUT SOME LEGAL REQUIREMENTS AND COLD CHAIN RULES]. TAF Prev Med Bull. 2004; 3(7): 148-155. Turkish.Web Style

CHA, MG, SK. [EVALUATION OF PHARMACIES IN ANKARA ABOUT SOME LEGAL REQUIREMENTS AND COLD CHAIN RULES]. www.scopemed.org/?mno=141 [Access: December 05, 2016]. Turkish.AMA (American Medical Association) Style

CHA, MG, SK. [EVALUATION OF PHARMACIES IN ANKARA ABOUT SOME LEGAL REQUIREMENTS AND COLD CHAIN RULES]. TAF Prev Med Bull. 2004; 3(7): 148-155. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

CHA, MG, SK. [EVALUATION OF PHARMACIES IN ANKARA ABOUT SOME LEGAL REQUIREMENTS AND COLD CHAIN RULES]. TAF Prev Med Bull. (2004), [cited December 05, 2016]; 3(7): 148-155. Turkish.Harvard Style

, C. H. A. ., , M. G. . & , S. K. . (2004) [EVALUATION OF PHARMACIES IN ANKARA ABOUT SOME LEGAL REQUIREMENTS AND COLD CHAIN RULES]. TAF Prev Med Bull, 3 (7), 148-155. Turkish.Turabian Style

, Cengiz Han ACIKEL , Mahir GULEC, and Selim KILIC. 2004. [EVALUATION OF PHARMACIES IN ANKARA ABOUT SOME LEGAL REQUIREMENTS AND COLD CHAIN RULES]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 3 (7), 148-155. Turkish.Chicago Style

, Cengiz Han ACIKEL , Mahir GULEC, and Selim KILIC. "[EVALUATION OF PHARMACIES IN ANKARA ABOUT SOME LEGAL REQUIREMENTS AND COLD CHAIN RULES]." TAF Preventive Medicine Bulletin 3 (2004), 148-155. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

, Cengiz Han ACIKEL , Mahir GULEC, and Selim KILIC. "[EVALUATION OF PHARMACIES IN ANKARA ABOUT SOME LEGAL REQUIREMENTS AND COLD CHAIN RULES]." TAF Preventive Medicine Bulletin 3.7 (2004), 148-155. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

, C. H. A. ., , M. G. . & , S. K. . (2004) [EVALUATION OF PHARMACIES IN ANKARA ABOUT SOME LEGAL REQUIREMENTS AND COLD CHAIN RULES]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 3 (7), 148-155. Turkish.Submit your manuscript
Register
Abstracting & Indexing
Instructions for Authors
Editorial Board
Aims & Scope
About this Journal
Sign up for TOC

ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Cengiz Han AÇIKEL*
Articles by Mahir GÜLEÇ
Articles by Selim KILIÇ
on IndexScholar Fulltext
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 6534
Downloaded: 702
Cited: 0
 
» For Authors
Become Reviewer


» Login Area


Follow ScopeMed on Twitter

ScopeMed Home
Job Opportunities/Service Offers
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® International Medical Journal Management and Indexing System.