Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original Article

Ekonomik Yaklasim. 2014; 25(93): 39-63


Regional Economic Activity in Turkey: A New Economic Geography Approach

Mehmet Burak TURGUT.

Cited by (2)

Abstract
This paper studies the spatial economic activity in Turkey and estimates the correlation between wages and consumer demand across NUTS1 regions of Turkey. First, simple market potential function is used to test whether closeness to larger markets has impact on wages. Second, Krugman (1993) economic geography model is estimated to see the agglomeration forces in Turkey. The results suggest that wages are higher in the regions close to larger markets and low trade costs and high share of expenditure on manufactured goods are the forces of agglomeration in Turkey.

Key words: Economic geography, market potential, regional disparities, Turkey. JEL Classification: F12, R12.Türkiye'de Bölgesel Ekonomik Aktivite: Yeni Ekonomik Coğrafya Yaklaşımı

Özet
Bu çalışma Türkiye'deki mekansal ekonomik aktiviteyi ve Türkiye'nin NUTS1 olarak sınıflandırılmış bölgeleri üzerinde ücret ve müşteri talebi arasındaki ilişkiyi inceler. Öncelikle büyük pazarlara yakınlığın ücretler üzerindeki etkisini test etmek için pazar potansiyel fonksiyonu kullanılır. Daha sonra, Türkiye'deki yığılma kuvvetlerini anlamak için Krugman'ın (1993) ekonomik coğrafya modeli değerlendirilir. Elde edilen sonuçlar büyük pazarlara yakın olan bölgelerde ücretlerin yüksek olduğunu ve düşük ticari maliyetler ile tüketici giderleri içinde sanayi mallarının oranının yüksekliğinin Türkiye'deki yığılma kuvvetleri olduğunu önerir.

Anahtar Kelimeler: Ekonomik coğrafya, market potansiyeli, bölgesel farklılıklar, Türkiye. JEL Sınıflaması: F12, R12.


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons