Journal Management System
 
Home  |   Add your Journal  |   eJManager Features  |   Journal List
Author Login | Reviewer Login | Editor Login
Search  

TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni
TAF Preventive Medicine Bulletin
Periodical of Gulhane Medical Faculty Dpt. of Public Health
Journal Home Page
ISSN: 1303-734X (Print)
Language: [ Turkish ]   [ English ]  

  » Volume 15, Issue 6
      pp. 478-595
  » Volume 15, Issue 5
      pp. 382-477
  » Volume 15, Issue 4
      pp. 277-381
  » Volume 15, Issue 3
      pp. 171-276
  » Volume 15, Issue 2
      pp. 75-170
  » Volume 15, Issue 1
      pp. 1-74

 

Open Access

Review ArticleAdaptation to Motherhood in the Postpartum Period and the Nurse's Role

Kerime Derya Beydağ.

Cited by (2)

Abstract
Pregnancy is a physiologic event that can be experienced by every woman in her childbearing years. Although the person experiencing pregnancy physiologically is a woman, this event affects others close to the pregnant woman. In addition to the physiologic changes that occur during pregnancy the pregnant woman, her husband and other family members experience many psychological and social changes and feel a need to adapt to these changes. For this reason the period of pregnancy can be a crisis period for the woman and her family. Mothers who give birth in Turkey are generally discharged 24 hours later from the hospital. This period postpartum is not enough time to support the mother's adaptation to her new condition. The first day after delivery the care that the mother, who is in the middle of deep interactions with health care personnel, receives from her family as well as health care personnel, especially the nurses, is very important in helping her adapt to the postpartum period. Nurses/midwives are located in primary care clinics and prenatal and postpartum clinics together with mothers. Problems with adaptation in the postpartum period occur when the mothers leave the health care institution (4-6 weeks postpartum). Mothers are at home in this period and there is a possibility that they may miss symptoms and the possibility of making an early diagnosis. For this reason, it is important for mothers to be evaluated for risk factors in the postpartum period and for necessary precautions to be made in the early period.

Key words: Postpartum period, adaptation, motherhood, nursingDoğum Sonu Dönemde Anneliğe Uyum ve Hemşirenin Rolü

Özet
Gebelik, doğurgan çağdaki her kadının yaşayabileceği fizyolojik bir olaydır. Fizyolojik açıdan gebeliği yaşayan kişi kadın olmasına rağmen, gebe kadının çevresindeki yakın bireyler de bu olaydan etkilenmektedir. Gebelik sırasında kadında oluşan fizyolojik değişimlerin yanı sıra gebe kadın, eşi ve diğer aile üyeleri birtakım psikolojik ve sosyal değişimler yaşar ve bu değişimlere uyum sağlama gereksinimi hisseder. Bu nedenle, gebelik süreci kadın ve ailesi için bir kriz dönemi olabilmektedir. Türkiye’de doğum yapan anneler genellikle 24 saat sonra hastaneden taburcu edilmektedir. Bu süre, doğum sonu dönemde annenin yeni durumuna uyum sağlamasına destek için yeterli değildir. Doğumdan sonraki ilk günde, sağlık personeli ile yoğun etkileşim içinde olan annenin postpartum döneme uyum yapabilmesinde ailenin yanı sıra, sağlık çalışanlarından, özellikle hemşirelerden aldığı bakım çok önemli yere sahiptir. Hemşireler/ebeler, birinci basamak sağlık kuruluşlarında, prenatal ve postpartum kliniklerde annelerle birliktedir. Postpartum dönemde uyum sorunları, annelerin doğumdan sonra sağlık kuruluşundan çıktıkları zamanda (postpartum 4-6 hafta sonra) olmaktadır. Annelerin evde oldukları bu dönemde belirtilerin gözden kaçması ve erken tanılamanın yapılamaması olasıdır. Bu nedenle, doğumdan sonra annenin risk faktörleri açısından değerlendirilmesi, gerekli önlemlerin erken dönemde alınması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: postpartum dönem, uyum, annelik, hemşirelikThis Article Cited By the following articles

Retracted: Development, validity and reliability of the Turkish version of the Hung Postpartum Stress Scale
Journal of Obstetrics and Gynaecology Research 2012; 38(4): 705-713.

1
 
Maternal Identity Development Education on Maternity Role Attainment and My Baby Perception of Primiparas
Asian Nursing Research 2011; 5(2): 108-117.

2
 

How to Cite this Article
Pubmed Style

Kerime|Derya|Beydag. [Adaptation to Motherhood in the Postpartum Period and the Nurse's Role]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): 479-484. Turkish.Web Style

Kerime|Derya|Beydag. [Adaptation to Motherhood in the Postpartum Period and the Nurse's Role]. www.scopemed.org/?mno=178 [Access: December 09, 2016]. Turkish.AMA (American Medical Association) Style

Kerime|Derya|Beydag. [Adaptation to Motherhood in the Postpartum Period and the Nurse's Role]. TAF Prev Med Bull. 2007; 6(6): 479-484. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Kerime|Derya|Beydag. [Adaptation to Motherhood in the Postpartum Period and the Nurse's Role]. TAF Prev Med Bull. (2007), [cited December 09, 2016]; 6(6): 479-484. Turkish.Harvard Style

Kerime|Derya|Beydag (2007) [Adaptation to Motherhood in the Postpartum Period and the Nurse's Role]. TAF Prev Med Bull, 6 (6), 479-484. Turkish.Turabian Style

Kerime|Derya|Beydag. 2007. [Adaptation to Motherhood in the Postpartum Period and the Nurse's Role]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (6), 479-484. Turkish.Chicago Style

Kerime|Derya|Beydag. "[Adaptation to Motherhood in the Postpartum Period and the Nurse's Role]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6 (2007), 479-484. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Kerime|Derya|Beydag. "[Adaptation to Motherhood in the Postpartum Period and the Nurse's Role]." TAF Preventive Medicine Bulletin 6.6 (2007), 479-484. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Kerime|Derya|Beydag (2007) [Adaptation to Motherhood in the Postpartum Period and the Nurse's Role]. TAF Preventive Medicine Bulletin, 6 (6), 479-484. Turkish.Submit your manuscript
Register
Abstracting & Indexing
Instructions for Authors
Editorial Board
Aims & Scope
About this Journal
Sign up for TOC

ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Kerime Derya Beydağ
on IndexScholar Fulltext
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 19827
Downloaded: 3453
Cited: 2
 
» For Authors
Become Reviewer


» Login Area


Follow ScopeMed on Twitter

ScopeMed Home
Job Opportunities/Service Offers
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® International Medical Journal Management and Indexing System.