Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original Research

TAF Prev Med Bull. 2007; 6(2): 112-122


Health Behaviors and Alternative Medicine Use

Arzu ARAZ*, Hacer HARLAK, Gülgün MEŞE.

Cited by (3)

Abstract
This study was performed in order to determine the perceptions of health and the health behaviors of the individuals in our society, and also, the study aimed to compare the knowledge and the behaviors related to complementary/alternative medicine (CAM) by examining socio-demographic characteristics. The study was carried out with 1000 adults (58% female and 42% male) within the ages of 18-80 who live in several regions in İzmir from various socio-economical levels. “To be healthy” was described by the 39% of subjects as “to feel fine both psychologically and physically”. It was determined that the participants were aware of the health preventive behaviors and they also tried to practice those behaviors. Health status, health behaviors, satisfaction with practitioners and the sources of knowledge about CAM might differ depending on some socio-demographic variables. In case of illness, half of the participants mainly visited a practitioner to cure where 1/3 of them both visited practitioner and searched for other alternative ways of treatment. Praying was found to be the most regularly used CAM therapy (31%). The sources of knowledge related to CAM were: TV-radio (76.6%); books, magazines, newspapers (76.1%) and the people who used these methods (53.3%). CAM was mostly used with the illnesses of muscular-skeleton system and psychological problems. 25.7% of people who both visited practitioner and used CAM in any case of illness, stated that they did not inform their practitioners about CAM use.

Key words: Complementary and alternative medicine, health behaviors, health perceptionSağlık Davranışları ve Alternatif Tedavi Kullanımı

Özet
Bu çalışma, toplumumuzdaki bireylerin sağlık konusundaki algılamalarını ve sağlık davranışlarını ortaya koymak, ayrıca tamamlayıcı/alternatif tıpla (TAT) ilgili bilgi ve davranışlarını inceleyerek sosyo-demografik özellikler açısından karşılaştırmalar yapmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırma, İzmir’in çeşitli semtlerinde yaşayan ve farklı sosyo-ekonomik düzeylerden yaşları 18 ile 80 arasında değişen toplam 1000 kişilik (%58 kadın, %42 erkek) bir yetişkin grubu ile gerçekleştirilmiştir. Sağlıklı olma örneklemin %39.1’i tarafından “ruhsal ve bedensel açıdan kendini iyi hissetmek” şeklinde tanımlanmaktadır. Katılımcıların sağlığı koruyucu davranışlardan yeterince haberdar olduğu ve uygulamaya çalıştığı saptanmıştır. Sağlık durumu, sağlık davranışları, doktorlardan memnuniyet ve TAT konusundaki bilgi kaynakları bazı sosyo-demografik değişkenlere göre farklılaşmaktadır. Katılımcıların yarısı herhangi bir hastalık durumunda tedavi için sadece doktora gitmekte ve tıbbi tedavi uygulamakta, 1/3 kadarı doktora gitmenin yanı sıra başka tedavi yolları da aramaktadır. Düzenli olarak en çok kullanılan TAT türü dua okuma’dır (%31). TAT yöntemleri hakkındaki bilgi kaynakları sırasıyla TV-radyo (%76.6); kitap, dergi, gazete (%76.1) ve bu yöntemleri kullanan kişilerdir (%53.3). TAT’a en fazla kas-iskelet sistemiyle ilgili hastalıklarda ve psikolojik sorunlarda başvurulmaktadır. Herhangi bir hastalık durumunda hem doktora gidip hem de alternatif tedaviden yararlanan kişilerin %25.7’si bunu doktoruna açıklamadığını belirtmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı ve alternatif tıp, sağlık davranışları, sağlık algısı


Full text links

Share this Article

ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Job Opportunities/Service Offers
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® International Medical Journal Management and Indexing System.
Scopemed Buttons