Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Review ArticleOccupational noise exposure (The case of millitary personnel )

Hakan İstanbulluoğlu, Tayfun Kır.

Abstract
İnsanlar normal şartlarda, 20-20.000 Hz arası frekanstaki sesleri duyabilmektedir. Olumsuz etki yapma potansiyeline sahip, istenmeyen sesler gürültü olarak tanımlanmaktadır. Gürültü; frekans bandına göre gürültü ve zamana bağımlılığına göre gürültü gibi gruplara ayrılmaktadır. İşe özgü sağlık sorunları meslek hastalıkları olarak tanımlanmaktadır. Dünyada ve ülkemizde, fiziksel etkenlere bağlı meslek hastalıkları arasında en yaygın olanı, gürültü nedenli işitme kayıplarıdır. Mesleki gürültü kavramı özellikle bazı meslek grupları için önemlidir. Pilot, topçu ve piyade sınıfları başta olmak üzere askerlik mesleği, mesleki gürültüye en sık maruz kalan meslekler arasındadır. Mesleki gürültünün sağlık etkileri akut akustik travma ve kronik akustik travma başlıkları altında incelenmektedir. Mesleki gürültünün sağlık etkileri; fizyolojik, psikolojik etkiler ve performansa olan etkileri olarak üç gruba ayrılmaktadır. Bu etkiler, işitme kaybından hipertansiyona kadar çeşitlilik arz etmektedir. Görevleri gereği sıklıkla gürültüye maruz kalan askeri personelin hayatından gürültünün tamamen uzaklaştırılması genellikle mümkün olamamaktadır. Gürültü maruziyeti sonucu yaşanabilecek sağlık problemleri geri dönüşsüz olabilmektedir. Dünyada, personelinin sağlığına gereken önemi vermesi ile ön plana çıkan askeri kurumların, gürültüyle mücadele konusunda da öncü olmaları temsil ettikleri misyonun gereğidir.

Key words: Silahlı Kuvvetler, Gürültü, Koruyucu HekimlikShare this Article


Advertisement
Applied Medical Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Article Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons