Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

2Pharmaceutical pollution in water

Hakan İstanbulluoğlu, Tayfun Kır.

Abstract
Son yıllarda sularda bulunan ilaç ve kişisel bakım ürünlerinden kaynaklanan kirlilik yeni fark edilen bir tehlike olarak dikkat çekmektedir. Söz konusu kirlilik: evcil hayvan atıkları ve barınaklarından, sprey şeklinde tarımsal ilaçlamadan, toprak verimini arttırmak için kullanılan oral kontraseptiflerden ve dış ortama salınan ilaç ve kişisel bakım ürünleri gibi uygulamalardan kaynaklanmaktadır. Bir kısmı tanımlanmamış, bir kısmı ile ilgili düzenleme bulunmayan sayılamayacak kadar madde sürekli olarak sularımıza karışmakta ancak bunların çok az bir kısmının takibi yapılmaktadır. Kalıcı çözüm için kirlilik kontrol ve önleme çalışmalarının geliştirilmesi ve toplumun bu çalışmalara desteğinin sağlanması gerekmektedir.

Key words: İlaç, Kişisel Bakım Ürünleri, Çevresel KirlilikShare this Article


Advertisement
Journal of Complementary Medicine Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Article Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons