Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Review ArticleSocialization Process of Children in Piaget’s and Vygotsky’s Theories

Hasan Atak.

Abstract
Socialization is a process of being a society member. In this review, the process of socialization and views in several aspects of Piaget and Vygotsky about socialization are evaluated in respect of cultural structures. Piaget and Vygotsky are the most well-known theorists in the area of developmental psychology. While Vygotsky emphasizes the social basis during the period of cognitive development, Piaget is contented to explain the social basis with equilibrium concept. Vygotsky propounds that children interact with their social environment by their speech experiences so that they can learn, but Piaget claims that children actively become socialized and solve the problems that the social environment cause. Even though there are so many different explanations about the socialization between these two pioneers, the most notable difference can be represented that Piaget propounds that children become socialized while growing up, but Vygotsky claims that children become individuals while they growing up.

Key words: Piaget, Vygotsky, socialization, family, culturePiaget ve Vygotsky’nin Kuramlarında Çocukların Toplumsallaşma Süreci

Özet
Toplumsallaşma, bireyin toplumun bir üyesi olma sürecidir. Bu gözden geçirme yazısında, bireyin kültürel yapılara göre toplumsallaşma süreci ve toplumsallaşma konusunda Piaget ve Vygotsky’nin görüşleri çeşitli yönlerden ele alınmıştır. Piaget ve Vygotsky, gelişim psikolojisinin en önde gelen kuramcıları arasında yer almaktadır. Vygotsky bilişsel gelişim sürecindeki toplumsal köken üzerinde ayrıntılı biçimde dururken, Piaget bu kökeni toplumsal dengelenme kavramı ile açıklamakla yetinmiştir. Vygotsky, çocuğun dil deneyimleri yoluyla toplumsal çevresiyle etkileşerek öğrendiğini, Piaget ise çocuğun aktif olarak toplumsallaştığını ve çevrenin neden olduğu sorunları çözmekte olduğunu düşünmektedir. İki kuramcı arasında toplumsallaşmaya ilişkin birçok farklı açıklama olmasına karşın, en önemli farkın Piaget’ye göre çocuğun büyüdükçe toplumsallaşması, Vygotsky’e göre ise çocuğun büyüdükçe bireyleşmesi olduğu ifade edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Piaget, Vygotsky, toplumsallaşma, aile, kültür


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons