Journal Management System
 
Home  |   Add your Journal  |   eJManager Features  |   Journal List
Author Login | Reviewer Login | Editor Login
Search  

Bilişsel Davranışçı Psikoterapi ve Araştırmalar
Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research
Periodical of Association for Cognitive and Behavioral Psychotherapies/Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Derneği
Journal Home Page
ISSN: 2146-9490 (Print)
Language: [ Turkish ]   [ English ]  

  » Volume 2, Issue 3
      pp. 138-189
  » Volume 2, Issue 2
      pp. 72-128
  » Volume 2, Issue 1
      pp. 10-61

 

Open Access

Original Research

JCBPR. 2012; 1(2): 121-126


Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety in Elementary School Students

Emine Gül Kapçı, Runa İdil Uslu, Denis Sukhodolsky, Derya Atalan-Ergin, Gökçe Çokamay.

Abstract
Objective: The study examined the effectiveness of a school-based cognitive-behavioral therapy (CBT) program for school aged children with high levels of anxiety symptoms.
Method: The study design was a randomized controlled trial (RCT) comparing CBT to a waitlist-control condition. A total of 61 children (37 girls and 24 boys; age range 8-13) with high scores on either self-report or parental reports of anxiety participated in the study. The treatment group received 10 weekly sessions over three months that was administered using the Cool Kids treatment manual (Lyneham 2003). Outcome measures included parent-rated scales of anxiety and anxiety interference, and child self-report scales of anxiety, anxiety interference, depression and self-esteem. Both study groups were comparable at baseline for clinical and demographic variables. A mixed design ANOVA with pre-post treatment as within and CBT vs waitlist groups as between group variable was used for statistical analysis.
Results: At post-test, CBT group had lower scores on anxiety, interference of anxiety and depression scales and higher scores on self-esteem scales of scholastic competence, social acceptance and behavioral conduct, but not physical appearance and athletic ability compared to the waitlist control group.
Conclusions: The study presents empirical evidence for the effectiveness of a school based CBT Cool Kids program for reducing anxiety symptoms and increasing self-esteem in elementary school children. Future studies may examine the durability of treatment gains.

Key words: Cognitive Behavior Therapy, Children, Anxiety, Randomized-Controlled Trial, Elementary Schools, StudentsBilişsel-Davranışçı Terapi Kaygı Programının İlköğretim Okulu Öğrencilerinde Sınanması

Özet
Amaç: Bu araştırmanın amacı okul temelli bir bilişsel-davranışçı terapi (BDT) kaygı programının kaygı belirtileri yüksek ilköğretim öğrencilerinde etkililiğini sınamaktır.
Yöntem: BDT-çalışma grubu ile bekleme listesi-kontrol grubu olmak üzere iki gruplu randomize-kontrollü bir araştırma deseni hazırlanmıştır. Çocuk ya da ana-baba bildirimlerine dayalı kaygı ölçeklerinden yüksek puan alan toplam 61 çocuk araştırmaya katılmıştır (37 kız, 24 erkek; yaş ranjı 8-13). BDT-çalışma grubu yaklaşık 10 oturumda ve üç ayda tamamlanan Serinkanlı Çocuklar kaygı terapi programına katılmıştır (Lyneham 2003). Analizler, çalışma öncesinde klinik ve demografik değişkenler açısından iki grup arasında anlamlı farklılıklar olmadığını göstermiştir. Split-plot olarak bilinen karma model ANOVA istatistiklerinden yararlanılmıştır.
Bulgular: BDT grubuna katılan çocukların bekleme-listesi kontrol grubu çocuklara göre ve son-test değerlendirmelerine göre, kaygı, kaygı engelleri ve depresyon ölçeklerinden daha düşük puan, benlik-saygısı ölçeğinden ise daha yüksek puan aldıkları görülmüştür.
Sonuç: Bu çalışma okul temelli bir BDT kaygı programının çocukların kaygı ve depresyon belirtilerinde azalma ve benlik saygılarında artma yönünde etkisi olduğuna ilişkin görgül kanıtlar sunmaktadır. İzleyen çalışmalar terapi programından elde edilen kazanımların kararlılığını değerlendirebilir.

Anahtar Kelimeler: Bilişsel-Davranışçı Terapi, Çocuk, Kaygı, Randomize-Kontrollü Araştırma, İlköğretim Okulu, ÖğrenciHow to Cite this Article
Pubmed Style

Kapci EG, Uslu RI, Sukhodolsky D, Atalan-Ergin D, Cokamay G. [Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety in Elementary School Students]. JCBPR. 2012; 1(2): 121-126. Turkish.Web Style

Kapci EG, Uslu RI, Sukhodolsky D, Atalan-Ergin D, Cokamay G. [Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety in Elementary School Students]. www.scopemed.org/?mno=23364 [Access: December 09, 2016]. Turkish.AMA (American Medical Association) Style

Kapci EG, Uslu RI, Sukhodolsky D, Atalan-Ergin D, Cokamay G. [Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety in Elementary School Students]. JCBPR. 2012; 1(2): 121-126. Turkish.Vancouver/ICMJE Style

Kapci EG, Uslu RI, Sukhodolsky D, Atalan-Ergin D, Cokamay G. [Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety in Elementary School Students]. JCBPR. (2012), [cited December 09, 2016]; 1(2): 121-126. Turkish.Harvard Style

Kapci, E. G., Uslu, R. I., Sukhodolsky, D., Atalan-Ergin, D. & Cokamay, G. (2012) [Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety in Elementary School Students]. JCBPR, 1 (2), 121-126. Turkish.Turabian Style

Kapci, Emine Gul, Runa Idil Uslu, Denis Sukhodolsky, Derya Atalan-Ergin, and Gokce Cokamay. 2012. [Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety in Elementary School Students]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1 (2), 121-126. Turkish.Chicago Style

Kapci, Emine Gul, Runa Idil Uslu, Denis Sukhodolsky, Derya Atalan-Ergin, and Gokce Cokamay. "[Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety in Elementary School Students]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1 (2012), 121-126. Turkish.MLA (The Modern Language Association) Style

Kapci, Emine Gul, Runa Idil Uslu, Denis Sukhodolsky, Derya Atalan-Ergin, and Gokce Cokamay. "[Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety in Elementary School Students]." Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research 1.2 (2012), 121-126. Print.Turkish.APA (American Psychological Association) Style

Kapci, E. G., Uslu, R. I., Sukhodolsky, D., Atalan-Ergin, D. & Cokamay, G. (2012) [Cognitive-Behavioral Therapy for Anxiety in Elementary School Students]. Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, 1 (2), 121-126. Turkish.Submit your manuscript
Register
Abstracting & Indexing
Instructions for Authors
Editorial Board
Aims & Scope
About this Journal
Sign up for TOC

ARTICLE TOOLS
Abstract
PDF Fulltext
Print this article Print this Article
How to cite this articleHow to cite this article
Export to
Export to
Related Records
 Articles by Emine Gül Kapçı
Articles by Runa İdil Uslu
Articles by Denis Sukhodolsky
Articles by Derya Atalan-Ergin
Articles by Gökçe Çokamay
on IndexScholar Fulltext
on Google
on Google Scholar
Article Statistics
 Viewed: 4691
Downloaded: 1685
Cited: 0
 
» For Authors
Become Reviewer


» Login Area


Follow ScopeMed on Twitter

ScopeMed Home
Job Opportunities/Service Offers
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® International Medical Journal Management and Indexing System.