Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original ResearchEffect of Play Therapy Applications on Shyness Behaviors of Pre-school Children

Selda Koçkaya, Diğdem Müge Siyez.

Abstract
The purpose of this research is to examine the impact of play therapy on a child who have shyness behavior through parent and teacher evaluations in preschool. The research was carried out with the participation of one shy student from six age groups who has been registered at 2014-2015 academic year in Sarayköy Central Mükerrem Tokat Kindergarten in Sarayköy, Denizli. AB experimental design was used from single subject design in the study. When results of the research examined, according to child’s mother and teacher, play therapy intervention reduced emotional problems and peer relation problems and caused increase in prosocial behaviors. It could be said that play therapy program might have effective and significant impact on preschool children who have shyness behavior.

Key words: Play Therapy, preschool, shyness, single subject designOkul Öncesi Çocuklarının Çekingenlik Davranışları Üzerine Oyun Terapisi Uygulamalarının Etkisi

Özet
Bu araştırmanın amacı, okul öncesi dönemde oyun terapisinin çekingenlik davranışı olan bir çocuk üzerindeki etkisinin ebeveyn ve öğretmen değerlendirmeleri aracılığıyla incelenmektir. Araştırma, 2014–2015 eğitim öğretim yılında Denizli ili Sarayköy ilçesinde bulunan Sarayköy Merkez Mükerrem Tokat Anaokulu’nda öğrenimine devam eden altı yaş grubundan bir çekingen öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tek denekli desenlerden AB deneysel desen kullanılmıştır. Araştırma-nın bulgularından elde edilen sonuçlar, araştırmanın denenceleri doğrultusunda incelendiğinde, çekingenlik davranışı olan okul öncesi dönem çocuğuna uygulanan oyun terapisi sonrasında anneden ve öğretmenden alınan değerlendirmeler, duygusal sorunların, akran ilişkileri problemlerinin ortadan kalktığını ve prososyal davranışların büyük oranda arttığını belirlemektedir. Sonuç olarak oyun terapisi programının okul öncesi dönem çocuğunun çekingenlik davranışında anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oyun Terapisi, okul öncesi dönem, çekingenlik, tek denekli desen


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons