Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1Duygular ve Psikolojik Belirtiler Arasındaki İlişkiler

Sevginar Vatan.

Abstract
Bu çalışmada, kaygı, üzüntü, tiksinti, öfke, suçluluk, neşe ve sakinlik duygularının farklı psikopatoloji belirtilerindeki rollerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda söz konusu duyguların yaşanma sıklığı ve bu duygulara ilişkin öz-değerlendirmeler ele alınmıştır. 232 üniversite öğrencisi bu duyguları son iki hafta içerisinde ne sıklıkta yaşadığını, söz konusu duyguların ne kadar endişe yarattı-ğını, kendini bildirim ile değerlendirmiştir. Yapılan regresyon analizi sonuçlarına göre; farklı belirtiler farklı duygular tarafından yordanmıştır. Hem olumlu hem de olumsuz duyguların yaşanma sıklığı ve duyguları yaşamaktan dolayı duyulan endişe düzeyi psikolojik belirti şiddetlerini anlamlı olarak yordamıştır. Sonuç olarak, bu bulguların farklı psikolojik belirtiler ile duygular arasındaki ilişkinin anlaşılmasında önemli katkıları olduğu düşünülmektedir.

Key words: Emotions, self-elaboration, psychological symptomsShare this Article


Advertisement
American Journal of Physiology, Biochemistry and Pharmacology

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Article Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons