Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

-Reliability and Validity of Turkish Version of Why Have Sex? (YSEX?) Questionnaire

Sevilay Özcan, Hüseyin Güleç, Jülide Güler, Lut Tamam, Ayçe Soydan.

Abstract
The aim of this study was to evaluate factorial analysis, reliability and validity of the Scale of Turkish version of the Why Have Sex Questionnaire (YSEX?) which has been developed by Meston and Buss. The study was carried out with 401 healthy participants who live in the city of Adana and Istanbul. Very good correlation level was obtained for the item-total score. The scale also showed very good internal consistency (Cronbach’s alpha: 0.97). According to Explanatory Factorial Analysis four large factors was yielded. Criterion related validity of YSEX? was shown with significant correlation between Eysenk Personality Questionnaire Revised-Abbreviated (EPQ- RA). Internal reliability, item-total correlation, factorial analysis and criterion related validity of the YSEX? indicated that the scale has acceptable reliability and validity for the Turkish population.

Key words: Why have sex? (YSEX?) questionnaire, factor analysis, reliability, validitySeks Nedenleri Ölçeği’nin (YSEX?) Türkçe Uyarlamasının Güvenirliği ve Geçerliği

Özet
Bu çalışmada Meston ve Buss tarafından geliştirilmiş olan 142 maddelik Seks Nedenleri Ölçeği’nin (YSEX?) Türkçe uyarlamasının güvenirliği, faktöriyel yapısı ve geçerliği çalışıldı. Bu ölçek cinsel motivasyonların belirlenmesi amacıyla 237 sorunun değerlendirmesi sonrasında geliştirilmiştir. Bu çalışma Adana ve İstanbul ilinde yaşayan 401 sağlıklı gönüllü ile yürütüldü. Katılımcılara YSEX? ile birlikte ayrıntılı cinsel öyküyü de içeren sosyodemografik kayıt formu ve ayrıca uyarlanmış Eysenk Kişilik Anketi (EKA-GGK) verildi. Ölçeğin iç tutarlık incelenmesinde Cronbach alfa değeri 0.97 olarak bulundu. Sorular tek tek ele alındığında madde toplam ilişkisinin iyi düzeyde olduğu saptandı. Geçerlik analizinde, faktöriyel yapısına bakıldı. Açımlayıcı Faktör Analizi’ne göre orijinal çalışmayla uyumlu olarak dört faktör altında toplandığı görüldü. Ölçüt bağıntılı geçerliği için EGA-GKK ölçeği ile yeterli düzeyde bağıntılı olduğu bulundu. YSEX?’in iç tutarlık, madde toplam ilişkisi, faktöriyel yapısı ve ölçüt bağıntılı geçerlik bulguları bu ölçeğin Türk örneklem kullanımında istatistiksel olarak geçerli ve güvenilir olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Seks Nedenleri Ölçeği (YSEX?), faktör analizi, geçerlik, güvenirlik


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons