Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Case ReportHearing loss and tinnitus during fluvoxamine treatment: a case report

Duru Gündoğar, Fevzi Sefa Dereköy, Deniz Yılmaz.

Abstract
Fluvoxamine is a widely prescribed selective serotonin reuptake inhibitor (SSRI). Although it is known that serotonin constitutes an important network in the hearing process and there are recent studies investigating the effects of serotonin and SSRI?s on the auditory functions, its exact role is not well characterized. In this paper we present a case with hearing loss and tinnitus which developed during fluvoxamine treatment and disappeared after discontinuation of fluvoxamine. A 54-year-old female patient with major depression had complaints about tinnitus and hearing loss in her right ear during fluvoxamine treatment. There were no significant abnormalities in her medical history, she was not taking any other medications, and ear-nose-throat examination was within normal limits. Audiometry revealed mixed hearing loss and transient otoacoustic emission (TOAE) recordings revealed a low reproducibility and low signal to noise ratio in the right ear. The control investigations after discontinuation of fluvoxamine revealed that the auditory functions were restored. The hearing loss in our patient might be due to the interference of fluvoxamine with facial nerve functioning or the effects of serotonin on the auditory sensorineural transmission. This case was considered to be noteworthy to publish, in order to increase clinicians? awareness of the possible side effects of SSRI?s on the auditory functions.

Key words: Fluvoxamine, serotonin reuptake inhibitors, hearing loss, tinnitusFluvoksamin tedavisi sırasında oluşan işitme kaybı ve tinnitus: Olgu sunumu

Özet
Fluvoksamin, yaygın olarak reçete edilen bir seçici serotonin geri alım inhibitörüdür (SSGİ). Serotoninin işitme süreçleri kapsamında önemli bir ağ oluşturduğu bilinmektedir. Son dönemde serotonin ve SSGİ?lerin işitme işlevleri üzerindeki etkisini inceleyen çalışmalar yapılmaktadır. Ancak, serotoninin işitme üzerindeki etkisi net olarak belirlenememiştir. Bu yazıda, fluvoksamin tedavisi sırasında tinnitus ve işitme kaybı gözlenen ve tedavi kesildikten sonra bu yakınmaların ortadan kalktığı bir olgu sunulmuştur. Majör depresyon tanısıyla fluvoksamin kullanmakta olan 54 yaşında kadın hastada, sağ kulakta tinnitus ve işitme kaybı şikayetleri ortaya çıktı. Hastanın tıbbi öyküsünde herhangi bir özelliğe rastlanmadı, başka herhangi bir ilaç kullanmıyordu ve kulak-burun-boğaz muayenesi tamamen normaldi. Odiometride, sağ kulakta mikst işitme kaybı gözlendi. Geçici otoakustik emisyon kayıtlarında, sağ kulakta düşük üretilebilirlik (reproducibility) ve düşük sinyal/gürültü oranı olduğu gözlendi. Fluvoksamin tedavisi kesildikten sonra yapılan kontrol incelemelerinde, işitme işlevleri normale dönmüştü. Hastamızda oluşan işitme kaybının, fluvoksamin?in fasiyal sinir işlevleri üzerindeki etkisine ve/ veya serotoninin işitsel sensorinöral iletim üzerindeki etkisine bağlı olabileceği düşünülmüştür. Olgu, klinisyenlerin SSGİ kullanımı sırasında oluşabilecek işitsel yan etkiler konusunda farkındalığını artırmak amacıyla sunulmaya değer bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Fluvoksamin, serotonin geri alım inhibitörleri, işitme kaybı, tinnitusShare this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons