Home    eJManager.com Add Your Journal   |    Follow on Twitter   |    Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

Original ResearchThe Effect of The Reproductive Health and Family Planning Education Given in TAF on the Attitudes of Recruits about Sexually Transmitted Infections

Alper Tunga Kökcü, Ömür Elçioğlu.

Abstract
AIM: In this study, the effect of the reproductive health and family planning (RHFP) education given to recruits in Turkish Armed Forces (TAF) on the attitudes of the recruits towards the sexually transmitted infections (STIs) has been investigated.

METHOD: The population of this cross sectional research comprises 1218 recruits assigned in 1st Gendarmerie Training Battalion Command in Kutahya in the third training term of the year 2009. A separate sample was not selected; the all population of survey were included in the study. 1109 recruits were contacted in the research and the rate of response elicited had been 91%. In the gathering of the data; an attitude scale prepared in the likert type was used before and after the training. The sociodemographic properties of the participants were identified separately with a form. The data derived were analyzed with nonparametric tests, and SPSS 15.0 statistics program was used for this purpose.

RESULTS: The recruits involved in the research had an age range of 20 to 30, and the average age was 20,8(±1,8). The participants were from various parts of Turkey and the degrees of their education also varied. While the average attitude score was 4,00(±0,50) before the training, it increased to 4,32(±0,47) after the training and a significant %8 increase in score was achieved(P

Key words: Reproductive health, Ethical issue, Education, Sexually transmitted infections, Attitude.TSK’nde Verilen Üreme Sağlığı Eğitiminin Askerlerin Cinsel Yolla Bulaşan Enfeksiyonlara İlişkin Tutumları Üzerine Etkisi

Özet
AMAÇ: Bu çalışmada Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK)’nde acemi erlere verilen üreme sağlığı ve aile planlaması (ÜSAP) eğitiminin, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar (CYBE)’a ilişkin tutumları üzerine etkisi araştırılmıştır.

YÖNTEM: Kesitsel tipte olan bu araştırmanın evrenini 2009 yılı üçüncü eğitim döneminde Kütahya 1’inci Jandarma Eğitim Tabur Komutanlığı’nda askerlik görevlerini yapmakta olan 1218 acemi er oluşturmuştur. Ayrıca bir örneklem seçilmemiş, evrenin tümü araştırmanın kapsamına alınmıştır. Araştırmada 1109 acemi ere ulaşılmış olup, cevaplılık oranı %91 olarak gerçekleşmiştir. Eğitim öncesi ve sonrası verilerin toplanmasında likert tipinde hazırlanan bir tutum ölçeği kullanılmıştır. Katılımcıların sosyodemografik özellikleri, ayrıca uygulanan bir form ile tespit edilmiştir. Elde edilen veriler parametrik olmayan test yöntemleriyle analiz edilmiş olup, bu amaçla SPSS 15.0 istatistik programından yararlanılmıştır.

BULGULAR: Araştırmada yer alan askerlerin yaşları 20 ile 30 arasında olup, yaş ortalamaları 20,8(±1,8)’dir. Katılımcılar Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelmiş olup, öğrenim dereceleri de farklılık göstermektedir. Eğitim öncesi tutum puanı ortalaması 4,00(±0,50) iken eğitim sonrasında 4,32(±0,47)’ye yükselmiş olup, %8 oranında anlamlı bir puan artışı olmuştur(P

Anahtar Kelimeler: Üreme sağlığı, Etik sorun, Eğitim, Cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlar, Tutum.


Full text links

Share this Article
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
Article Tools
Job Opportunities/Service Offers
eJManager OJMS
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License (http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Service of eJManager LLC Publishing for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons