Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

23

Ekonomik Yaklasim. 2011; 22(79): 107-116


An Examination on Nuri Bilge Ceylan’s Movie “Uzak: The Story of Winner Losers”

Hasan GÜLER.

Abstract
This study attempts to bring a sociological perspective on the tense relationship between urban and rural life, via Nuri Bilge Ceylan’s movie “Uzak”. The director subtly examines the relationship, typical of capitalist-era modernisation, between an urban resident who has constructed “a sheltered loneliness”, and an unexpected rural guest who becomes involved therein. Via strong characterisation, the work opens a debate on the popular image of rural-urban opposition. Rural life, frustrated and then ignored by modern way of thinking, is nonetheless a reality saturated with capitalism. “Uzak”, with unique, cliché-free language, successfully reflects this.

Key words: Rural, Urban, Modernism, Metropol. JEL Classification: Z00.NURİ BİLGE CEYLAN SİNEMASI ÜZERİNE DEĞERLENDİRME “UZAK: KAZANAN KAYBEDENLERİN ÖYKÜSܔ

Özet
Bu çalışmada, Nuri Bilge Ceylan’ın ‘Uzak’ adlı filmi üzerinden taşra ile kent arasındaki gerilimli ilişki sosyolojik bir bakış açısı ile ele alınmaya çalışılmıştır. Kapitalist modernleşme ile birlikte ortaya çıkan kentli bireyin kurmuş olduğu korunaklı yalnızlığı ile bu yalnızlığın içine dâhil olan taşradan gelen davetsiz misafir arasındaki ilişkiyi incelikli bir şekilde anlatan ‘Uzak’ filminin, bir bakıma karakterler üzerinden taşra ile kent karşıtlığının zihinlerimizdeki tasavvurunun sorgulanmasının önünü açtığını söyleyebiliriz. Taşrayı, donmuş bir yapı olarak kurgulayan modernist düşüncenin görmezden geldiği, kapitalizmin sızmadığı yer kalmadığı gerçeğidir. Film bu gerçeği şablona kaçmayan bir anlatım dili ile başarılı bir şekilde yansıtmıştır.

Anahtar Kelimeler: Taşra, Kent, Modernizm, Metropol. JEL Sınıflaması: Z00.Share this Article


Advertisement
Journal of Contemporary Medical Education

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons