Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

3

Med J Bakirkoy. 2014; 10(2): 78-81


Partial splenectomy for inflammatory pseudotumor of the spleen: a case report

Fatih Başak, Mustafa Hasbahçeci, Tolga Canbak, Mujgan Çalışkan, Aylin Acar, Gürhan Baş, Orhan Alimoğlu, Aslıhan Semiz Oysu, Müberra S. Yılmaz, Gözde Kır Çınar.

Abstract
We present a case of a 46-year-old man who underwent partial splenectomy operation for splenic mass. Splenic mass was found during routine examination. Definitive diagnosis of this lesion couldn’t be made before operation. Intraoperative frozen section pathological examination revealed diagnosis of inflammatory pseudotumor of the spleen. Partial splenectomy operation was performed. Postoperative course was uneventful. Inflammatory pseudotumor is a benign, reactive, and inflammatory process. Preservation of the spleen is purposed for benign lesions to have a better immunological outcome. In conclusion, partial splenectomy operation can be considered as a suitable method of surgical treatment.

Key words: Pseudotumor, spleen, splenectomyDalağın inflamatuar psödotümöründe parsiyel splenektomi: Olgu sunumu

Özet
Bu çalışmada dalakta kitle nedeni ile kısmi splenektomi operasyonu yaptığımız 46 yaşındaki erkek bir olguyu sunuyoruz. Olguda dalaktaki kitle rutin muayene sırasında bulundu. Bu lezyonun kesin tanısı ameliyat öncesi yapılamadı. İntraoperatif patolojik frozen inceleme ile dalak inflamatuar psödotümörü tanısı ortaya çıktı. Kısmi splenektomi operasyonu yapıldı. Ameliyat sonrası dönemi sorunsuz geçti. İnflamatuar Psödotümör, benign, reaktif ve inflamatuvar bir süreçtir. Dalak korunması, daha iyi bir immünolojik sonuç amacı ile iyi huylu lezyonlar için amaçlanmıştır. Sonuç olarak, kısmi splenektomi operasyonu uygun bir cerrahi tedavi yöntemi olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Psödotümör, dalak, splenektomiShare this Article


Advertisement
American Journal of Physiology, Biochemistry and Pharmacology

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons