Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

3

Düşünen Adam. 2016; 29(2): 167-172


Aripiprazole augmentation of clomipramine therapy in treatment-resistant obsessive-compulsive disorder: case series

Filiz Izci, Murat Yalcin, Sumeyye Yasemin Kurtulus Calli, Yagmur Sever, Rabia Bilici.

Abstract
Obsessive-compulsive disorder (OCD) is a chronic disorder characterized by recurrent intrusive thoughts and repetitive rituals, causing significant distress and functional loss. Studies show evidence about serotonergic and dopaminergic mechanisms in neuropathogenesis of OCD. Selective serotonin re-uptake inhibitors (SSRI) are considered first line treatment in OCDs, but treatment resistance may occur in 40-60% of cases treated with SSRIs. Augmentation of antidepressants with atypical antipsychotics is an important treatment option in treatment-resistant patients with OCD. In this article, we aimed to present five OCD cases with treatment-resistance in which we obtained good outcomes, with addition of aripiprazole 10-30mg per day to clomipramine therapy.

Key words: Aripiprazole, clomipramine, obsessive-compulsive disorder, treatment resistanceTedaviye dirençli obsesif kompulsif bozukluk hastalarında klomipramin tedavisinin aripiprazol ile augmentasyonu: Vaka serisi

Özet
Obsesif-kompulsif bozukluk (OKB) yineleyen, istenmeyen düşünceler ve törensel davranışlarla giden, belirgin sıkıntı ve işlev kaybına neden olan kronik bir hastalıktır. Yapılan çalışmalarda OKB nöropatogenezinde serotonerjik ve dopaminerjik mekanizmaların rol oynadığına ilişkin çeşitli kanıtlar gösterilmiştir. Tedavisinde ilk tercih ilaç olarak Seçici Serotonin Geri Alım İnhibitörleri (SSGİ) kabul edilmektedir, ancak buna karşın SSGİ ile tedavi edilen hastaların yaklaşık %40-60’ında tedavi direnci görülebilmektedir. Tedaviye dirençli OKB’de antidepresanların atipik antipsikotiklerle augmentasyonu önemli bir tedavi seçeneğidir. Biz de bu yazımızda; tedaviye dirençli 5 OKB hastasının klomipramin tedavisine aripiprazolün 10-30mg/gün dozlarının eklenmesiyle tedavide olumlu yanıtlar elde ettiğimiz olgularını sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Aripiprazol, klomipramin, obsesif-kompulsif bozukluk, tedavi direnciShare this Article


Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons