Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

3

Anadolu Psikiyatri Derg. 2016; 17(Supplement 3): 17-19


Poor insight in obsessive compulsive disorder: a case report

İrem Damla Çimen, Nursu Çakın Memik, Özlem Yıldız Gündoğdu.

Abstract
Obsessions are repetitive and continuous thoughts, impulses, or images which experienced as forcibly, coming unintentionally, and are causing significant anxiety or distress in most people. Compulsions are defined as repetitive behaviors or mental acts that occurs in response to people's obsession or felt strictly forced according to the rules that must be followed. Until recent studies, researchers believed that obsessive-compulsive disorder (OCD) is rare in childhood, but new studies show that it’s not rare as believed. Insight in OCD is defined as acceptance of obsessions and compulsions unreasonable and excessive. Insight of some children and young people with OCD can be poor. Poor insight in OCD is the determinant of poor response to treatment. In literature, there is not enough information about poor insight in children. So, a lot of questions still remain unanswered and there is a need to work on insight in children. In this case report, it is aimed to discuss the process of diagnose and treatment of a patient who is fifteen years old and diagnosed as OCD with poor insight.

Key words: adolescent, obsessive compulsive disorder, drug treatmentİç görüsü kötü obsesif kompulsif bozukluk: Bir olgu sunumu

Özet
Obsesyonlar zorla, istenmeden geliyor gibi yaşanan, çoğu kişide belirgin bir kaygı veya sıkıntıya neden olan, yineleyici ve sürekli düşünceler, itkiler veya imgeler; kompulsiyonlar ise, kişinin takıntısına tepki olarak veya katı bir biçimde uyulması gereken kurallara göre yapmaya zorlanmış gibi hissettiği yinelemeli davranış veya zihinsel eylemler olarak tanımlanmaktadır. Son yıllara kadar obsesif kompulsif bozukluğun (OKB) çocuklarda nadir görüldüğüne inanılırken, yeni çalışmalar bu bozukluğun çocukluk döneminde sanıldığı kadar seyrek olmadığını göstermiştir. OKB’de iç görü, obsesyon ve kompulsiyonları mantıksız ve aşırı olarak kabul etmek olarak belirtilmiştir. OKB’li çocuk ve gençlerin bir kısmının iç görüsü kötü olabilmektedir. OKB’de iç görünün kötü olması tedaviye kötü yanıtın belirleyicisi olarak bildirilmektedir. Yazında çocuklarda iç görünün kötü olması ile ilgili yeterli sayıda bilgi bulunmamakta olup, iç görü ile ilgili birçok soru halen cevapsız kalmakta, OKB tanılı çocuklarda iç görü ile ilgili çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu sunumda on beş yaşında iç görüsü kötü OKB’si olan bir olgunun tanı ve tedavi süreci tartışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ergen, obsesif kompulsif bozukluk, ilaç tedavisi.Share this Article


Advertisement
Applied Medical Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons