Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1Outbreak of food-poisoning after a wedding feast; Cayirbag, Afyonkarahisar, 2014

Yasemin Demirbilek, Hüseyin Öztürk, Mehmet Şenol, Ramazan Özçelik, Serap Çetin Çoban, Fehminaz Temel, Belkıs Levent, Mustafa Bahadır Sucaklı, Seher Musaonbaşıoğlu.

Abstract
Aim: Provincial Public Health Directorate reported an acute gastroenteritis outbreak in Cayirbag Village. An investigation was conducted to identify the cause, mode of transmission and to prevent the recurrence of similar outbreaks.
Methods: In this retrospective cohort investigation, we interviewed 174 residents and detected 112 probable cases. Odds ratios (ORadj) were obtained through unconditional logistic regression model including sex, age, rice and okra.
Results: The attack rate was 64.4%. Main symptoms were vomiting (88.4%), nausea (85.7%), abdominal pain (77.7%), diarrhea (54.5%). Epidemic curve revealed a point source outbreak. Mean incubation period was 3.5 hours (min-max:1-11.5). Meals were prepared outside, at the soil ground, and served one day later. Foods other than rice were stored in the refrigerator. We were unable to obtain information about the storage conditions of the rice. Females developed the illness 1.3 times more compared to males (95%CI:1.01%-1.6%). Risk of disease differed by age groups (p=0.016). After controlling for other factors, consuming rice was 11 times more (95%CI:1.1-109.7). Water, food and stool specimens were tested negative.
Conclusion: Symptoms, incubation period, unsafe food preparation conditions, lack of information on rice storage conditions and epidemiological evidence suggest that this outbreak was due to contaminated rice.

Key words: Outbreaks, Cohort Studies, Rice, Foodborne DiseasesDüğün yemeği sonrası besin zehirlenmesi; Afyonkarahisar, Çayırbağ Beldesi, 2014

Özet
Amaç: Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri Çayırbağ Beldesi’nde düğün yemeği sonrasında besin zehirlenmesi salgını bildirmişlerdir. İnceleme, salgının kaynak ve bulaş yolunu ortaya çıkarmak ve olası benzer salgınların tekrarını önleyebilmek amacıyla yapılmıştır.
Yöntem: Retrospektif kohort çalışmasında 174 kişi ile anket yapılarak 112 vaka tespit edilmiştir. Lojistik regresyon analizinde yaş, cinsiyet, pilav yeme ve bamya için düzenlenmiş tahmini rölatif riskler (TRRadj) hesaplanmıştır.
Bulgular: Salgında atak hızı %64,4’tür. En sık kusma (%88,4); bulantı (%85,7); karın ağrısı (%77,7) ve ishal (%54,5) şikâyeti olmuştur. Salgın eğrisi, yemekten sonra başlayan tek kaynaklı salgın özelliği göstermektedir. Ortanca inkübasyon süresi 3,5 saattir (En kısa-En uzun: 1-11,5). Yemekler açık havada, toprak zeminli avluda hazırlanmış ve ertesi gün servis edilmiştir. Pilav dışındaki yemekler buzdolabında saklanmıştır. Pilavın saklanma koşulları hakkında bilgi elde edilememiştir. Hastalık kadınlarda erkeklere göre 1,3 kat daha fazla gelişmiştir (%95 GA: 1,01-1,6). Hastalık hızı yaş gruplarına göre değişmektedir (p=0,016). Diğer faktörler kontrol edildiğinde pilav yeme TRRadj 10,9 (%95 GA:1,1-109,7) kat bulunmuştur. Su, gıda ve gaita örneklerinde etken saptanamamıştır.
Sonuç: Semptomlar, inkübasyon süresi, gıda hazırlama koşullarının uygun olmaması, pilavın saklanma koşullarının söylenmemiş olması ve epidemiyolojik bulgular salgına kontamine olmuş pilavın neden olduğunu düşündürmüştür.

Anahtar Kelimeler: Salgın, Kohort Çalışması, Pilav, Besin ZehirlenmeleriShare this Article


Advertisement
Journal of Apitherapy

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons