Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

2Personal Health Responsibility

Yasemin Demir Avcı.

Abstract
Health responsibility means that individuals fulfill their duties to maintain their physical, mental, and social well-being. Age, gender, marital status, educational level, income level, smoking and using alcohol, food habits, culture, and ethnic origin affect their behaviors promoting, protecting and preventing their own health. Additionally, factors associated with personal health responsibility include government policies, socio-cultural factors, health literacy, self-care, self-management, health-seeking behavior, and non-governmental organizations.
The protection of health and the self-management of chronic disease can be increased by increasing personal health responsibility. The cost of numerous diseases including cancer can be decreased. Individuals, non-governmental organizations, and policy makers have a number of duties for raising awareness about the health-seeking behavior and health literacy, which are affected by the personal features of individuals. Purpose of this review is to attract attention to the importance of personal health responsibility in the development of health behavior and to discuss how this responsibility could be developed in individuals.

Key words: Self management, self care, self efficacy, health responsibilityKişisel sağlık sorumluluğu

Özet
Sağlık sorumluluğu, fiziksel, ruhsal, sosyal iyilik halinin korunması için bireyin üzerine düşen görevleri yerine getirmesidir. Bireylerin kendi sağlığını geliştirici, koruyucu ve önleyici davranışlarını yaş, cinsiyet, medeni durum, eğitim düzeyi, gelir düzeyi, sigara ve alkol kullanmak, beslenme alışkanlığı, kültür ve etnik köken etkilemektedir. Yanı sıra, kişisel sağlık sorumluluğu ile ilişkili faktörler arasında; devlet politikaları, sosyokültürel faktörler, sağlık okuryazarlığı, öz bakımı, öz yönetimi, sağlık arama davranışı ve sivil toplum örgütleri yer almaktadır.
Kişisel sağlık sorumluluğu artırılarak sağlığın korunması ve kronik hastalık öz yönetimi artırılabilir. Kanser dahil bir çok hastalığın maliyeti azaltılabilir. Bireylerin kişisel özelliklerinden etkilenen sağlık arama davranışı ve sağlık okuryazarlık ile ilgili farkındalığın gelişmesi için bireylere, sivil toplum örgütlerine ve politika yapıcılara birçok görev düşmektedir. Bu derlemenin amacı, sağlık davranışının gelişiminde kişisel sağlık sorumluluğunun önemine dikkati çekmek ve bireylerde bu sorumluluğunun nasıl geliştirileceğini tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Öz yönetim, öz bakım, öz yeterlilik, sağlık sorumluluğu,Share this Article


Advertisement
Applied Medical Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons