Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

3

TJFMPC. 2016; 10(1): 49-51


Hand-foot-mouth disease in 14 years-old: A Case Report

Beytullah İsmet Demirhan, Zafer Erdin Demirbaş, Tarık Sarı, Adem Toprak, Murat Navruz.

Abstract
Hand, foot and mouth disease is a common viral infection in infants and children. Usually these patients refer to primary health care. It often is seen in summers and between 2-10 years of age. The case that is presented here was 14-years-old, and the disease was seen in November. We aimed to present this case to attract attention of primary care physicians that this disease can be seen out of the usual age group and also out of the usual season.

Key words: febrile illnesses in children, enterovirus, coxsackievirus, hand-foot-mouth diseaseOndört Yaşında El-Ayak-Ağız Hastalığı: Bir Olgu Sunumu

Özet
El, ayak ve ağız hastalığı infant ve çocuklarda sık görülen bir viral enfeksiyondur. Bu hastalar sıklıkla birinci basamak sağlık kurumlarına başvururlar. Hastalık sıklıkla yaz aylarında ve 2-10 yaş arasında görülmektedir. Burada sunulan olgu 14 yaşında olup, hastalık kasım ayında görülmüştür. Bu hastalığın alışıldık yaş grubunun ve mevsimin dışında da görülebileceğine birinci basamak hekimlerinin dikkatini çekmek için bu olguyu sunmak istedik.

Anahtar Kelimeler: çocuklarda ateşli hastalıklar, enterovirus, koksaki virüs, el-ayak-ağız hastalığıShare this Article


Advertisement
Journal of Contemporary Medical Education

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons