Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1*

T. Önder Nihal, Arslan Elif, Kayalı Serpil, Keskin Zafer, Yiğit Özgür.

Abstract
*

Key words: *Sağlık kuruluşlarında yalın yönetim anlayışının değerlendirilmesinde bir eğitim araştırma hastanesi örneği

Özet
Geleneksel işletme yönetimi sürecinin artık yerini çağdaş ve rekabetçi işletme yönetimine bıraktığı günümüz dünyasında, bu sistemin bir parçası olan sağlık işletmelerinin bu rekabetin dışına çıkması düşünülemez. Bu nedenle sağlık işletmelerinde israfın önlenerek maliyet ve üretim zamanını düşürerek kaliteyi arttıran, verimliliği ve hatayı sıfıra indirmeyi amaçlayan bir yaklaşım olan “yalın yönetim” sağlık hizmeti sunumunun göz ardı edilemez en önemli öğelerinden
biridir. Çünkü yalın dönüşüm, katma değer yaratmayan aktiviteleri yok ederken, katma değer yaratan işlemler için harcanan sürenin ise azaltılmasını sağlar.
Bu çalışmanın amacı yalın yönetim yaklaşımının sağlık hizmetlerinin hangi aşamalarında nasıl kullanılabileceğini örneklerle göstermektir.

Anahtar Kelimeler: Yalın Yönetim, Sağlık Kuruluşlarında Yalın Yönetim, Sağlık Hizmetlerinde Yalın SağlıkShare this Article


Advertisement
Journal of Apitherapy

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons