Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

2

TAF Prev Med Bull. 2008; 7(2): 173-178


Tick Bite

Abdülkadir Gündüz*, Süleyman Türedi, Murat Aydın, Oğuz Eroğlu, Murat Topbaş.

Abstract
Ticks, which can be seen in many areas over the world, are the arthropots feeding from both human and animals blood. Today 850 tick species are known in the family of Argasidae and Ixodidae. From the point of disease transmission, the general characteristic of ticks is their need to feeding with blood in order to pass next stage of development. They can feed from all vertebrates without fishes. The mechanism of disease transmission according to tick bites has not been understood completely yet. Ticks live in wet and copse areas. Pets can carry ticks in their bodies when they go to fields. Ticks inject a toxin that causes a local irritation or mild allergic reaction during the bite. However, most of the tick bites cause either fewer symptoms or none. Ticks should be removed as soon as possible while seen. None of the eradication methods have been successful yet. There are 3 different strategies to prevent tick-borne diseases defined as environmental, intimate and prophylactic.

Key words: tick, tick bites, preventionKene Isırması

Özet
Keneler insan ve hayvan kanından beslenen artropodlar olup dünyanın birçok bölgesinde gözlenirler. Günümüzde Argasidae ve Ixodidae ailelerine bağlı 850 türü bilinmektedir. Hastalık yayılımı açısından bakıldığında kenelerin temel karakteristiği, bir sonraki gelişim evresine geçebilmek için kanla beslenmeye ihtiyaç duymalarıdır. Balıklar dışında tüm omurgalıların kanlarıyla beslenebilirler. Kene ısırığı ile oluşan hastalığın geçiş mekanizması henüz tam anlaşılamamıştır. Keneler nemli ve çalılık alanlarda bulunur. Kedi ve köpek gibi evcil hayvanlar evden uzaklaştıkları zaman üzerlerinde kene taşıyarak geri gelebilirler. Kene; ısırık esnasında lokal irritasyon veya orta derecede alerjik reaksiyona sebep olabilen bir toksin enjekte eder. Bununla beraber birçok kene ısırığı ya çok az semptom verir ya da hiç vermez. Kene; yeri belirlendikten sonra mümkün olan en kısa sürede vücuttan çıkarılmalıdır. Günümüze kadar kullanılan hiçbir mücadele yöntemi (birkaç sınırlı alan hariç), tam bir kene eradikasyonu sağlayamamıştır. Kene ile taşınan hastalıklardan korunmada çevresel, kişisel ve profilaktik olmak üzere 3 farklı strateji vardır.

Anahtar Kelimeler: kene, kene ısırığı, korunmaShare this Article


Advertisement
Applied Medical Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons