Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

3

TAF Prev Med Bull. 2008; 7(3): 265-268


Latex Allergy, a Special Risk for Patients with Chronic Illness and Health Care Workers

Sami Öztürk, A.Zafer Çalışkaner, Mehmet Karaayvaz, Mustafa Güleç, Özgür Kartal, Fuat Erel.

Abstract
Natural rubber latex allergy is a new illness whose prevalence has reached epidemic proportions in highly exposed populations such as health care workers and who has chronic illness. After anaphylactic type reactions due to latex has been shown as case reports. The major risk factors in latex are intense exposure to latex allergens (surgical gloves, catheters, etc), atopy, hand eczema, female gender, history of multiple operations and dental interventions. An association between latex allergy and allergy to various fruits (banana, kiwi, avocado, pineapple, etc) has been reported. Latex allergy is responsible for a wide spectrum of clinical symptoms ranging from a mild dermatitis to severe anaphylaxis. In this report, we present that latex related systemic allergic reactions cases; the first one is 24 years old nurse woman who is working at the blood bank in our hospital and the other one is 32 years old woman patient who has repeatative medical examination, and in vitro fertilisation therapy plan and suffered for systemic allergic reaction due to latex gloves which was used in her last concha operations.

Key words: Latex allergy, food allergy, health care worker, and chronic illnessKronik Hastalar ve Sağlık Çalışanlarını Bekleyen Tehlike: Lateks Alerjisi

Özet
Lateks allerjisi, lateks allerjenleri ile yüksek oranda karşılaşan sağlık çalışanları ve kronik hastalarda sık gözlenen, son zamanlarda epidemik olarak rastlanan yeni bir hastalıktır. Lateks’e bağlı anafilaktik reaksiyonlara ise sporadik olarak rastlamaktayız. Lateks allerjisinin meydana gelmesinde en büyük risk faktörü, lateks içeren cerrahi eldivenlerin ve kataterlerin yoğun olarak kullanılması, allerjik bünye, ekzema, bayan cinsiyet, geçirilmiş cerrahi girişimler ve diş tedavisi yer almaktadır. Ayrıca lateks allerjisi ile bazı meyvelerde(muz, kivi, avokado, ananas, vb.) bulunan allerjenlerin arasında çapraz reaksiyon olduğu da bilinmektedir. Lateks allerjisi, klinik olarak basit dermatolojik yakınmalardan anafilaksi gibi hayatı tehdit eden reaksiyonların oluşmasına kadar değişebilen klinik tablolara neden olabilmektedir. Çalışmamızda kan verme ünitesinde çalışan ve atopi öyküsü olmayan 24 yaşındaki bir hemşire ile, 32 yaşında İVF tedavisi planlanan, tekrarlayan medikal girişimleri bulunan ve en son olduğu konka operasyonunda lateks içeren eldivenlere bağlı sistemik lateks allerjisi gelişen olguyu sunmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Lateks allerjisi, gıda allerjisi, sağlık çalışanları, kronik hastalıkShare this Article


Advertisement
Archives of Clinical and Experimental Surgery (ACES)

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons