Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

3Psychosis in Kallmann Syndrome: a case illustration based on possible genetic liability

Simge Seren Kırlıoğlu, Yasin Hasan Balcıoğlu, Pınar Çetinay Aydın.

Abstract
Kallmann Syndrome (KS) is an uncommon disorder caused by a deficient production or secretion of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) and manifests with an absence of spontaneous puberty and impaired sense of smell. Multiple inheritance patterns have been recognized in the etiology. KS and psychosis have occasionally been con-sidered to originate in similar predisposing genetic profile. Defective KAL-X gene which had previously been attributed in the etiopathogenesis of schizophrenia was asserted to lead to an impairment in the migration of GnRH neurons and olfactory deficits in various severity and disruption in sexual developmental, consequently. Our case is a 19-year-old male previously diagnosed with KS at his 13, who has been under the monthly intramuscular treat-ment of testosterone propionate and testosterone phenylpropionate at the dose of 250 mg. He was admitted to our clinic with auditory and visual hallucinations that started two years ago. Persecutory delusions, social isolation, and suicidal thoughts also existed. We diagnosed him schizophrenia with comorbid KS following the hospitalization and a detailed psychiatric examination. Olanzapine was initiated as 5 mg/day and potentiated to 15 mg/day. His delu-sions, hallucinations and suicidal thoughts had improved with the treatment. In this illustration, we purposed to discuss probable common etiopathogenesis underlying this comorbidity.

Key words: Growth factors, Kallmann Syndrome, schizophreniaKallmann Sendromu’nda psikoz: olası genetik yatkınlık zemininde bir olgu bildirimi

Özet
Kallmann Sendromu (KS), gonadotropin salgılatıcı hormon (GnRH) üretimindeki veya salgılanmasındaki eksikliğe bağlı ortaya çıkan ve spontan pubertenin yokluğu ile koku duyusunda bozulmanın izlendiği sık görülmeyen bir hastalıktır. Etiyolojisinde çoklu genetik örüntüler yer almaktadır. KS ve psikozun ortak yatkınlaştırıcı genetik profil-den köken aldığına zaman zaman dikkat çekilmiştir. Şizofreninin etiyopatogenezinde rol oynadığı öne sürülen bozuk KAL-X geninin GnRH nöronlarının migrasyonda bozulmaya ve sonuç olarak değişen şiddette olfaktör kusuruna ve normal cinsel gelişim sürecinde bozulmaya yol açtığı gösterilmiştir. Olgumuza 13 yaşındayken KS tanısı konmuş, halen aylık 250 mg testosteron propiyonat ve testosteron fenilpropiyonat intramuskuler uygulanan 19 yaşında bir erkektir. Hasta, kliniğimize iki yıl önce başlayan işitsel ve görsel varsanılar yakınmasıyla başvurmuştur. Hastamızda aynı zamanda kötülük görme sanrıları, sosyal izolasyon ve intihar düşünceleri de vardı. Ayrıntılı psikiyatrik muayene ve kliniğe yatışını izleyerek şizofreni tanısı konan hastanın tedavisine olanzapin 5 mg/gün ile başlanmış ve aşamalı olarak artırılarak 15 mg/güne yükseltilmiştir. Varsanıları, sanrıları ve intihar düşünceleri tedaviyle iyileşme göster-miştir. Bu yazıda söz konusu eş tanının altında yatan olası ortak etiyopatogenezin tartışılması amaçlanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Büyüme faktörleri, Kallmann Sendromu, şizofreniShare this Article


Advertisement
Journal of Interdisciplinary Histopathology

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons