Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

3

Med J Bakirkoy. 2012; 8(2): 85-88


How violence on TV effect our children?

Zahide Yalaki, E. Derya Potur, Sırma Ercan, F. İnci Arıkan, Ülkü Tıraş, Yıldız Dallar.

Abstract
The recent decrease in the age interval of children who commit suicide is thought to be related to the violent images seen on television (TV). Cases of two young children inşuenced by the films they watched on TV who attempted suicide are reported here. First case was a four year old girl brought to our emergency clinic by her family for taking pills of diclophenac sodium SR 30 minute prior to their arrival. Interview with the patient and her family revealed that, the four year old girl asked for a toy microphone from her father and when the father rejected, she recalled a girl taking pills on a TV film and since she saw that nothing happened to her, she took the pills herself. The patient’s physical examination showed that her general condition was well; however, she was evaluated to have hyperactivity. Second case was a seven year old unconscious and intubated girl brought to our emergency clinic. Interview with her family revealed that, after reprehended by her mother, the girl locked herself in her room and after 15 minutes, when her family members broke the door open and entered her room, she was found hanging on a bunk bed with a play rope. The patient was monitored on a ventilator for two days and after she recovered, she explained that she saw the act of hanging self on TV. Both patients were cared by psychologists. We think that it is very worrying to see some kids attempting suicide without knowing the consequences. We believe that in order to prevent violent behavior, more care should be taken in family-environment, media and TV programs.

Key words: Child, television, suicide attemptTelevizyondaki şiddet çocuklarımızı ne kadar etkiliyor?

Özet
Son zamanlarda özkıyım girişiminde yaş aralığının küçülmesinde televizyonda (TV) görülen şiddet olaylarının da etkisi olduğu düşünülmektedir. Burada televizyonda seyrettikleri filmlerden etkilenerek özkıyım girişiminde bulunan küçük yaştaki olgular sunulmuştur. İlk hasta olan dört yaşında kız çocuğu acil polikliniğimize başvurudan 30 dakika önce diklofenak sodyum içeren SR tabletten içme şikayeti ile ailesi tarafından getirildi. Hastanın öyküsünde babasından oyuncak mikrofon istediği, aldığı olumsuz cevap karşısında televizyonda izlediği bir filmde bir kızın ilaç içtiğini ve bir şey olmadığını gördüğü için kendisinin de ilaç içtiği öğrenildi. Genel durumu ve fizik muayenesi iyi olan hastada yapılan değerlendirmede hiperaktivite saptandı. İkinci hasta olan yedi yaşında kız çocuğu acil servise entübe, bilinci kapalı olarak getirildi. Hastanın öyküsünden, akşam annenin hastaya kızması nedeni ile kendi odasına giderek odayı kilitlediğini, ailenin 15 dakika sonra kapıyı kırarak odaya girdiğinde, hastanın kendisini oyun ipi ile yatak ranzasına asmış olarak buldukları öğrenildi. İki gün ventilatörde izlenen hasta, genel durumu düzelince kendini asma davranışını televizyonda seyrettiği bir filmde gördüğünü ifade etti. İki olgu da çocuk psikiyatrisi takibine alındı. Çocukların TV’den gördükleri programlar aracılığıyla, sonunun nasıl olabileceğini bilmeden intihar davranış yolunu seçmelerinin kaygı verici olduğu düşünülmektedir. Şiddet içeren davranışları önlemede aile-çevre, medya ve televizyon programlarının daha dikkatli olmaları gerektiğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Çocuk, televizyon, özkıyım girişimiShare this Article


Advertisement
Journal of Behavioral Health

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons