Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Med J Bakirkoy. 2011; 7(3): 94-98


Anatomical localizations of spike, sharp and slow wave activities in routine electroencephalography

Murat Çabalar, Özlem Selçuk, Tamer Yazar, Yasemin Karamanlı, Tülay Yetkin, Vildan Yayla.

Abstract
Objective: Electroencephalography (EEG) is a non-invasive method frequently used in neurological practice. To know the anatomic distribution of abnormal waves will help to assess EEG more rapidly and accurately as well as the diagnosis, classification and treatment of the patients. In this study, anatomical localizations of spike, sharp and slow wave activities reported in our EEG recordings were assessed.
Material and Methods: In this study, 3459 cases examined in our EEG laboratory between May 2007 and June 2010 was evaluated. EEG recordings were done by Nihon Kohden EEG 9100 instrument under required conditions for minimum 20 minutes. Within all these cases, data of 389 cases reported as pathological, were evaluated statistically (p

Key words: Electroencephalography, epilepsy, epileptiform abnormalitiesRutin elektroensefalografide diken, keskin ve yavaş dalga aktivitelerinin anatomik lokalizasyonları

Özet
Amaç: Elektroensefalografi (EEG), nöroloji pratiğinde sık kullanılan noninvaziv bir inceleme yöntemidir. EEG’de anormal dalgaların anatomik dağılımını bilmek EEG’yi daha hızlı ve doğru değerlendirmenin yanı sıra hastanın tanısına, epilepsi sınışamasına ve tedavisine yardımcı olacağı düşüncesi ile bu çalışmada, kliniğimizde rapor edilen EEG incelemelerindeki diken, keskin ve yavaş dalga aktivitelerinin anatomik lokalizasyonları incelendi.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Mayıs 2007-Haziran 2010 tarihleri arasında kliniğimiz EEG laboratuarında incelenen 3459 olgu alındı. İncelemelerde Nihon Kohden EEG 9100 cihazı kullanıldı. EEG çekimleri uygun şartlar sağlanmış bir ortamda, en az 20 dakika süreyle yapıldı. Tüm olgular içinde patolojik olarak rapor edilen 389 olgunun verileri istatistiksel olarak değerlendirildi (p

Anahtar Kelimeler: Elekroensefalografi, epilepsi, epileptiform anomalilerShare this Article


Advertisement
Progress in Orthopedic Science

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons