Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

TAF Prev Med Bull. 2005; 4(1): 8-15


FOLLOWING HYPERTENSIVE PATIENTS IN PRIMARY HEALTH CARE SETTING

Sibel GÖGEN*, Yasemin ÖZDEMİR.

Abstract
Hypertension is one of the major risk factors of Coronary Heart Diseases. However, the control rates of hypertension is still below the targets of Healthy People 2010, both in the world and in our country. The aim of the study is; To achieve the target blood pressure levels of hypertensive patients applied to Primary Health Care Center, by informing and educating about hypertension.
Methods: While taking antihypertensive medication for at least six months, 52 essential hypertension patients, who applied to Primary Health Care Center, are followed up for two weeks periods and evaluated for median blood pressure, Body Mass Index, medications they use, physical activity levels. After being given education about hypertension and healthy life-styles, the patients were evaluated at initiation, 1th. and 2nd. months of the study for achieving the target blood pressure levels.
Results: Achieving of the target blood pressure levels was % 27 at the beginning, while it was % 37 and % 46 at the end of the 1st. and 2nd. Months respectively.
Conclusion: The health education and close relation of the hypertensive patients in Primary Health Care Centers, will be effective on achieving target blood pressure levels.

Key words: Hypertension, Primary health care center, target blood pressureBİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK KURULUŞUNDA HİPERTANSİF HASTALARIN TAKİBİ

Özet
Hipertansiyon en önemli koroner hastalık riski belirleyicilerindendir. Ancak hem dünyada hem de ülkemizdeki hipertansiyon kontrol oranları, Healthy People 2010 hedeflerinin altındadır. Çalışmanın amacı Birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran hipertansif hastaların, hipertansiyon hakkında bilgilendirilip, eğitilerek, hedef kan basıncı düzeylerine ulaşmalarının sağlanmasıdır.
Yöntem: En az altı aydır antihipertansif tedavi almakta iken, herhangi bir sebeple birinci basamak sağlık kuruluşuna başvuran 52 esansiyel hipertansif hasta, ikişer haftalık aralıklarla takibe alınıp, ortalama kan basıncı, Beden Kitle Indeksi, kullanılan ilaçlar, fiziksel aktivite düzeyleri açısından değerlendirilmişlerdir. Daha sonra, hipertansiyon ve sağlıklı yaşam biçimleri konusunda eğitilip, çalışmanın başlangıcı, 1. ve 2. ay sonunda hedef kan basıncı değerlerine ulaşma yönünden değerlendirilmişlerdir.
Bulgular: Başlangıçta tedavi almalarına rağmen, hedef kan basıncı değerlerine ulaşma oranı % 27 iken, 1. ve 2. ayın sonunda bu oranlar sırasıyla % 37 ve % 46?ya ulaşmıştır.(p

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Birinci basamak sağlık kuruluşu, hedef kan basıncıShare this Article


Advertisement
American Journal of Research in Medical Sciences

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons