Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

3

Med J Bakirkoy. 2010; 6(3): 125-128


An uncommon food intoxication treated in intensive care: botulism

Dilek Altun, Zafer Çukorova, Gülay Eren, Yücel Polat, Sinan Aşar, Oya Hergünsel, Vildan Yayla.

Abstract
Botulism is a rare neuroparalytic disease caused by a neurotoxin produced by the spore-producing bacterium Clostridium botulinum, an obligate anaerobe bacteria is found commonly in the environment. This toxin binds to the receptors of the axon membrane of the motor neurons, preventing the release of acetylcholine in the neuromuscular junction, causing şaccid paralysis. First findings are diplopia and nistagmus; resulting from the weakness of small extraokuler muscles. Bulber paralysis, respiratuary paralysis, cardiac arrest and at the end death can be seen. Treatment includes meticulous intensive care that includes mechanical ventilation, if necessary, and administration of antitoxin. Here, we reported a 21 years old a male patient with the diagnosis of botulinum intoxication, successfully treated in our intensive care unit

Key words: Botulism, paralysis, intensive careYoğun bakımda takip edilen nadir görülen besin zehirlenmesi: Botilismus

Özet
Botulismus, doğada yaygın olarak bulunan zorunlu anaerob bakteri, Clostridium botilinum tarafından oluşturulan nörotoksine bağlı olarak meydana gelen nöroparalitik nadir bir hastalıktır. Bu toksin motor nöronların akson membranlarındaki reseptörlere bağlanıp nöromuskuler bileşkede asetilkolin salınımını önleyerek şask paralizilere yol açmaktadır. İlk bulgular, ekstraokuler kaslar gibi küçük kasların tutulumuna bağlı olarak ortaya çıkan diplopi ve nistagmustur. Bulber paralizi, respiratuar paralizi, kardiyak arrest ve sonunda ölüm görülebilir. Tedavi, gerektiğinde mekanik ventilasyon desteği, ve antitoksinin uygulanmasını içeren dikkatli bir yoğun bakım desteğini gerektirmektedir. Bu yazıda, botilismus zehirlenmesi tanısıyla yoğun bakım ünitemizde başarı ile tedavi edilen 21 yaşında bir erkek olgu sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Dilek Altun, Zafer Çukorova, Gülay Eren, Yücel Polat, Sinan Aşar, Oya Hergünsel, Vildan YaylaShare this Article


Advertisement
Journal of Apitherapy

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons