Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

2

BTDMJB. 2009; 5(1): 1-5


Ductal carcinoma in situ of breast and current management

Ahmet Nuray Turhan.

Abstract
Ductal carcinoma in situ (DCIS) is one of the most debatable entities among breast lesions. It is difficult to standardise the management due to improvemenents in imaging studies, better definition of pathological subtypes, wide spectrum of treatment modalities.
Although it seems to be a precursor lesion for invasive breast ca, in patients with merely biopsy performed or untreated after ineffectively resection, invasive breast cancer develops in 40%. Moreover, in 10-25% of patients with DCIS, invasive breast cancer is also defined.
Mamograpy is stil the choice of diagnosis, although magnetic resonance imaging (MRI) has been widely used. Core biopsy and radioisotope/dye techniques for tumor identification is also gaining acceptance.
Mastectomy and breast conserving surgery (BCS) are widely used in treatment. Radiotherapy in treatment is still one of the most debatable subjects among authors although the benefits are proven.
Due to multimodality of treatment options current management of diagnosis and treatment of DCIS is reviewed with the light of the literature.

Key words: Breast lesion, ductal carcinoma in situ, mastectomy, breast conserving surgery, radiotherapyMemenin duktal karsinoma in situ hastalığı ve güncel tedavi yaklaşımları

Özet
Meme lezyonlary arasında duktal karsinoma in situ (DKİS) en çok tartışılan konudur. Görüntüleme teknolojilerindeki gelişmeler, patolojik alt tiplerinin daha iyi tanımlanması, tedavi seçeneklerinde yelpazenin çok geniş olmasıyla, standartların belirlenmesi kolay değildir. Meme kanseri bütün olarak göz önüne alındığında, bunların içinde en hızlı artan patolojinin DKİS olduğu görülür.
İnvaziv meme kanserinde öncü lezyon gibi görünse de, sadece biyopsi yapılmış ve tam olarak çıkarılmamış, sonrasında tedavi görmemiş hastalarda %40 oranında invaziv meme kanseri gelişir. Buna ilave olarak DKİS örneklerinde yaklaşık %10–25 oranında invaziv kanser bulunur.
Tanı yöntemleri arasında mammografi değerini korurken, MR daha sık kullanılmaya başlanmıştır. Core biyopsi öne çıkmakta ve izotop ile tümör işaretleme gündemdedir.
Tedavide mastektomi ve meme koruyucu tedavi (MKC) yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir çok hasta için faydası kanıtlanmış olmasına rağmen, radyoterapi (RT) en çok tartışılan konulardan biri olmaya devam etmektedir.
Bu nedenle klinik, patolojik ve hasta ile ilgili risk faktörleri değerlendirilerek, DKİS de tanıdan tedaviye güncel yaklaşımlar gözden geçirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meme lezyonu, duktal karsinoma in situ, mastektomi, meme koruyucu cerrahi, radyoterapiShare this Article


Advertisement
American Journal of Preventive Medicine and Public Health

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons