Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Med J Bakirkoy. 2008; 4(4): 139-143


The retrograde analysis of the intoxication cases managed in our intensyve care unit between 2003-2007

Güray Demir, Gülay Aşık Eren, Oya Hergünsel, Zafer Çukurova, Yasemin Kızanlık.

Abstract
Objective: The aim of this study is the retrograde analysis of the patients managed in Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Training and Research Hospital, intensive care unit (ICU) for intoxication between 2003 – 2007 and to gather data for epidemiologic studies.
Materials and Methods: Recording of patients followed up for intoxication was investigated for demographic specialty, intoxication reason, commensurability psychiatric illness, hospital stay and mechanic ventilation.
Results: In this period 165 (12.6%) of the 1273 patients were managed in intensive care unit, followed up for intoxication. 111 (67.3%) of the patients were female, 54 (32.7%) were male with the mean age of 27.9. The most common intoxication reasons were suicide by overdosing [134 patients (81.2%)], accidental intoxication [13 patients (7.9%)] and drug addiction [12 patients (7.3%)]. 83 (53.3%) of the patients have a psychiatric illness known before. The most common drugs taken for suicide were antidepressants (70.9%), and the most common one in this group was amitriptylin (38.8%). CO intoxication results in the longest entubation term with an average of 8.50 days and the longest hospital stay with an average of 9.83 days. 159 of the patients (96.4%) were discharged, 6 patients were lost in the ICU (3.6%).
Conclusion: The great majority of the patients were young female patients who took drugs for suicide. Patients frequently use antidepressants to suicide and amitriptylin as a cheap and easily reachable substance is the most common one in this group.

Key words: Intensive care, intoxication, antidepresants, amitriptylinYoğun bakım ünitemizde 2003-2007 yılları arasında takip edilen zehirlenme olgularının geriye dönük analizi

Özet
Amaç: Bu çalışmada amaç; Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği Yoğun Bakım Ünitesi’nde 2003-2007 yılları arası zehirlenme nedeni ile takip edilen hastaların geriye dönük olarak incelenmesi, epidemiyolojik çalışmalar için ön veri toplanmasıdır.
Gereç ve Yöntem: Zehirlenme nedeni ile takip edilen hastaların kayıtlarından demografik özellikleri, zehirlenme nedenleri, ek psikiyatrik hastalıkları, yatış süreleri ve mekanik ventilasyon ihtiyaçları incelenmiştir.
Bulgular: Toplam 1273 hastanın 165’i zehirlenme nedeni ile takip edilmiştir (%12.6). Hastaların 111’i (%67.3) kadın, 54’ü (%32.7) erkektir. Ortalama yaş 27.9±12.40’dır. En sık zehirlenme sebebi 134 (%81.2) hasta ile intihar amacı ile ilaç alımları olup, bunu 13 (%7.9) hasta ile kazalar ve 12 hasta (%7.3) ile madde bağımlılığı izlemektedir. Altı hastada (%3.6) ise etken belirlenememiş olup zehirlenme şüphesi ile takip edilmişlerdir. Hastaların 83’ü (%53.3) önceden bilinen bir psikiyatrik hastalığı olan hastalardır. İntihar amacı ile alınan ilaçlar arasında en sık etken antidepresan ilaçlar (%70.9), bu grup içinde ise en sık etken amitriptilindir (%38.8). En uzun entübasyon süresi ortalama 8.50±19.84 gün ile karbonmonoksit (CO) zehirlenmelerinde, ardından ortalama 2.87±6.95 gün ile organofosfat zehirlenmelerindedir. En uzun ortalama yatış süresi 9.83±19.19 gün ile CO zehirlenmelerindedir. Hastaların 159’u (%96.4) taburcu edilmiş, 6’sı (%3.6) hayatını kaybetmiştir.
Sonuç: Hastaların büyük çoğunluğunun intihar amacı ile ilaç alan genç kadın hastalar olduğu görülmüştür. Hastaların sıklıkla intihar için antidepresan ilaçlar kullandığı ve özellikle reçete kontrolüne tabi olamayan, ucuz ve kolay erişilebilen amitriptilinin büyük bir oranı oluşturduğu dikkat çekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, zehirlenmeler, antidepresanlar, amitriptilinShare this Article


Advertisement
Oxidants and Antioxidants in Medical Science

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons