Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Med J Bakirkoy. 2007; 3(4): 139-141


Anterior and posterior herniorraphy operations in our recurrent inguinal hernias

Doğan Gönüllü, Metin Şahin, Okan Demiray, Muzaffer Er, Ferda N Köksoy, Osman Yücel.

Abstract
Objective: There is still not a consensus whether open anterior or preperitoneal approach is the best method for the treatment of recurrent inguinal hernia. In this article we present a retrospective study evaluating both methods with the results.
Material and Methods: In a six year period, 31 patients were managed by open anterior and 23 patients by open preperitoneal mesh repair. Early and late results of both techniques are compared.
Results: A total of 54 patients were studied; 23 of these have been managed by open preperitoneal mesh repair and 31 of these by an anterior approach according to Lichtenstein procedure. Despite there is no statistically significant difference in the hospital stay, the group of patients with preperitoneal repair have a lower hospital stay. The average operation time was not different between the two methods, but the bilateral hernia repair with posterior preperitoneal technique was shorter than the open anterior repair. The open posterior approach has a significantly lower early morbidity rate. At long term evaluation, with a mean follow-up of 2.2 (6 months- 4 years) years; there were three recurrences (two anterior, one preperitoneal repairs).
Conclusion: As a result we concluded that the posterior preperitoneal mesh repair should be considered for the management of recurrent inguinal hernia for its lower morbidity rates especially in the bilateral recurrences.

Key words: Recurrent inguinal hernia, anterior herniorraphy, posterior herniorraphyNüks inguinal hernilerde anterior ve posterior herniorafi sonuçlarımız

Özet
Amaç: Nüks inguinal hernilerin operasyonlarında anterior ve posterior yaklaşım yöntemlerinin seçilmesi ve uygulanmasında halen tartışmalar sürmektedir. Kliniklerimizde her iki yöntemle opere edilen olguların sonuçları irdelenerek, konu tartışılmaya çalışılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Son 6 yıl içinde nüks inguinal herni nedeniyle ameliyat edilen ve 31’inde anterior, 23’ünde posterior yaklaşım uygulanan hastaların, erken ve geç dönem sonuçları karşılaştırılmıştır.
Bulgular: 54 nüks fıtık tamiri yapılmış; bunların 23’üne posterior yaklaşımla preperitoneal mesh, 31’ine ise anterior yaklaşımla Lichtenstein tekniğiyle mesh uygulanmıştır. Hastane yatış süre ortalamaları açısından, anlamlı düzeyde olmamakla birlikte posterior yaklaşım lehine fark gözlenmiştir. Ameliyat süre ortalamaları arasında tek taraşı olanlarda fark olmamakla birlikte, bilateral nüks hernilerde posterior yaklaşım avantajlı bulunmuştur. Erken morbidite açısından posterior yaklaşım lehine anlamlı fark saptanmıştır. Ortalama takip süreleri 2.2 (6 ay-4 yıl) yıl olan hastaların 3’ünde yeniden nüks tespit edilmiş ve bunların 2’sinin anterior, 1’inin posterior yöntemlerle opere edildiği
anlaşılmıştır.
Sonuç: Nüks inguinal hernilerde, erken morbiditesinin daha düşük olması ve bilateral hernilerdeki süre avantajları ile posteriorpreperitoneal
yaklaşım, tercih edilmesi ve öğrenilmesi gereken bir yöntem olarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Nüks inguinal herni, anterior herniorafi, posterior herniorafiShare this Article


Advertisement
American Journal of Research in Medical Sciences

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons