Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Med J Bakirkoy. 2006; 2(1): 7-10


Vaccination ratio of the hospitalized infants

Lale Pulat Seren, Abdülkadir Bozaykut, İlke Özahi İpek, R Gönül Sezer.

Abstract
Objective: The aim of the study was to determine vaccination ratios, to find the reasons of missing vaccination and to inform the parents
about the benefits of vaccines.
Material and Methods: The present study was performed among hospitalized infants between January 1, 2004 - December 31, 2004.
Results: The mean age of 660 infants consisting the study group was 5,3 (1-12) months. The parents were asked if their children was vaccinated
with BCG, Diphteria- Pertussis-Tetanos, Polio, Hepatitis B and Measles. It was found that 274 (41,5%) of the infants had been vaccinated
with all, 200 (30,3%) of the infants had missing vaccines and remaining 186 (28,2%) infants had never been vaccinated. The reasons
for missing or absent vaccination were getting sick in the time of vaccination in 36,2%, the ignorance of the parents in 22,2% and being
of low birth weight infant in 12,5% of the infants.
Conclusion: We concluded that the vaccination ratios could be increased by informing the parents in our country where the prevalance
of the infectious diseases and malnutrition is so high. Moreover, the quality of health services could be raised by using the opportunities
for completing the missing vaccines.

Key words: Vaccines, infant, incomplet vaccinationHastanede yatan süt çocuklarında rutin aşılanma oranları

Özet
Amaç: Bu çalışma, süt çocuğu servisine yatan çocukların aşılanma oranlarının belirlenmesi, eksik aşılanma nedenlerinin tespit edilmesi ve
ailelerin bilgilendirilmesi amacı ile yapılmıştır.
Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 1 Ocak 2004–31 Aralık 2004 tarihleri arasında hastanede yatan 660 çocuğun aşılanma oranları değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya alınan 660 çocuğun ortalama yaşları 5,3 (1-12) ay bulunmuştur. Bunların 274’ünde (%41,5) sorguladığımız BCG, Difteri-
Boğmaca-Tetanoz, Polio, Hepatit B, Kızamık aşılarının tam olarak yapıldığı görülmüştür. İkiyüz hasta (%30,3) eksik aşılanmış, 186 hasta
(%28,2) ise hiç aşılanmamıştır. Aşıların eksik ya da hiç yapılmama nedenleri olarak %36,2 oranında aşılanma döneminde hastalık, %22,2 ailelerin
bilgisizliği, %12,5 ise bebeklerin düşük doğum ağırlıklı olması olarak saptanmıştır.
Sonuç: Bu çalışmada, enfeksiyon hastalıkları ve malnütrisyon prevelansının yüksek olduğu ülkemizde, ailelerin bilgilendirilerek aşılanma
oranlarının artacağı ve kaçırılmış aşı fırsatlarının değerlendirilmesi ile sağlıkta hizmet kalitesinin yükseltileceği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Aşılar, süt çocuğu, eksik aşılamaShare this Article


Advertisement
Oxidants and Antioxidants in Medical Science

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons