Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

SETB. 2013; 47(2): 63-66


Retrospective analysis of intoxicated patients in our intensive care unit

Tolga Totoz, Hacer Şebnem Türk, Pınar Sayın, Surhan Çınar, Çiğdem Yıldırım, Sibel Oba.

Abstract
Objective: Intoxications occurs generally accidentally, due to suicide attempts or related to drug abuse. We aimed to analyze intoxicated patients admitted to our intensive care unit (ICU) during three years period.
Materials and methods: Between 2007 and 2009, 66 ICU patients treated due to intoxication were retrospectively analyzed considering demographic variables, active ingredient associated with intoxication, hospital stay and ventilation time.
Results: There were 43 women and 23 men. The mean age of cases was 24,92±10,26 years and 11 of them were ≤14 years old. The mean hospitalization time of cases was 2,48±0,76 days. The mechanical ventilation was applied to 8 of cases with a mean mechanical ventilation time of 2,28±1,58 days. One of the cases died on the 3rd day of hospitalization and other 65 cases were uneventfully discharged. Hemodiafiltration was applied in two cases intoxicated due of whom one was intoxicated by fungi and the other was intoxicated with methyl alcohol. Intoxication cases were 15% all subjects treated in ICU during three years period. In 45% of patients, an antidepressant medication was found to be associated with suicide attempts and amitriptyline (63%) was the most commonly used.
Conclusion: Good prognosis and the low mortality rate were supposed to be related to young age and healthy condition of the patients in addition to low dosage of the medicine-below the toxic level- being conscious and adequate respiratory functions at fist admission. We concluded that both marketing control necessity of control over, sales of amitriptyline, which is presently available without prescription and in the major intoxication group, is as important as treatment on time.

Key words: Intensive care unit, intoxication, antidepressant useYoğun bakım ünitemizdeki intoksikasyon olgularının geriye dönük incelenmesi

Özet
Amaç: İntoksikasyonlar intihar amacıyla, kazayla ya da madde bağımlılığı gibi sebeplerle karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada yoğun bakım ünitemizde üç yıl süresince takip ve tedavi edilen inoksikasyon olgularını incelemeyi amaçladık.
Gereç ve Yöntem: 2007- 2009 tarihleri arasında yoğun bakım ünitemizde intoksikasyon nedeniyle takip edilen 66 olgunun geriye dönük demografik verileri, etken maddeler, yatış süreleri ve mekanik ventilasyon ihtiyaçları incelendi.
Bulgular: Olguların 43’ü kadın, 23’ü erkek idi. Yaş ortalaması 24,92±10,26 olup 11 tanesi 14 yaş ve altındaydı. Ortalama yatış süreleri 2,48±0,76 gündü. Sekiz olguya ortalama 2,28±1,58 gün yapay solunum uygulanmıştır. Olgulardan bir tanesi yatışının üçüncü gününde kaybedilirken, 65 olgu şifayla taburcu edilmiştir. Mantar ve metil alkol intoksikasyonu olan 2 olguya hemodiyafiltrasyon uygulanmıştır. İntoksikasyonlar 3 yıl içinde yoğun bakım ünitemizde yatan hastaların %15’ini oluşturmaktadır. İntihar amacıyla %45 oranında antidepresan kullanılmış ve antidepresan olarak en sık (%63) amitriptilin seçilmiştir.
Sonuç: Olguların büyük kısmının genç ve sağlıklı olması, toksik doza ulaşmayan ilaç alımı, şuurlarının açık, solunumlarının yeterli olması prognozun iyi, mortalitenin düşük olmasına sebep olmaktadır. Zamanında yapılan doğru müdahale kadar reçetesiz ulaşılabilen ve en büyük intoksikasyon grubunu oluşturan amitriptilinin de satışının kontrolünün gerektiği düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Yoğun bakım, intoksikasyon, antidepresan kullanımıShare this Article


Advertisement
Journal of Molecular Pathophysiology

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons