Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

3

SETB. 2012; 46(3): 145-147


Hydrogen peroxide toxicity in children

Ahmet Ali Tuncer, Didem Baskın, Adnan Narcı, Salih Çetinkurşun.

Abstract
Hydrogen peroxide is a colorless and tasteless unstable liquid which has several uses such as disinfectant, bleach or fabric stain remover in various concentrations. If taken orally, rapid generations of oxygen cause gastric distension and may lead to air embolism. There also corrosive effect. Here we present 4 children that ingested 3% hydrogen peroxide and discuss the clinical findings. Patients and method: Two boys were admitted to the emergency department with vomiting and bubbling. We were informed that they drank hydrogen peroxide solution that they found in the classroom with 2 other classmates, because they were thirsty. They were all aged 13. Other two boys were also called to the emergency department. All were hospitalized and monitorized. All had a stable course and esophagoscopy revealed second degree burn in one and first degree burn in the others. Oral feeds were started and they were discharged with no other problems. No complications were detected at during follow-up.

Conclusion: Although the concentration of hydrogen peroxide was low and oral ingestion did not cause serious problems in our patients, we propose hospitalization and monitorization of such a child at least for 24 hours for air embolus and gastric distention and evaluation of the esophageal mucosa for corrosive burns.

Key words: Hydrogen peroxide, poisoning, esophagus, corrosive burn, childeÇocuklarda hidrojen peroksit toksisitesi

Özet
Hidrojen peroksit çeşitli konsantrasyonlarda dezenfektan, leke çıkarıcı, boya temizleyici gibi farklı amaçlar için kullanılan, kokusu ve rengi olmayan, kararsız bir sıvıdır. İçildiği anda açığa çıkan oksijen, gastrik distansiyona ve dolayısıyla hava embolisine yol açabilir. Ayrıca koroziv etkisi de vardır. Yazımızda kazara %3’lük hidrojen peroksit içen dört hasta sunulmuştur. Hastalar ve yöntem: İki erkek çocuk kusma ve ağız köpürmesi nedeniyle acil servise getirildi. Öykülerinden sınıf arkadaşı olan ve hepsi 13 yaşında toplam 4 erkek çocuğun, su zannederek sınıfta buldukları hidrojen peroksit solüsyonunu içtikleri öğrenildi. Diğer 2 çocuk da acile çağırıldı. Hepsi yatırılarak monitorize edildiler. Hastaların klinik bulguları stabildi, yapılan özofagoskopilerinde 1 hastada ikinci derece, diğerlerinde birinci derece özefagus yanığı saptandı. Hastalara işlem sonrası oral başlanarak sorunsuz taburcu edildiler. Kontrollerinde komplikasyon saptanmadı.

Sonuç: Hastalarımızda düşük konsantrasyondaki hidrojen peroksitin oral alımı ciddi bir hasara yol açmamışsa da, hidrojen peroksitin olası etkileri göz önüne alınarak, bu tür hastaların hava embolisi ve gastrik distansiyon açısından en az 24 saat gözlemde tutulmasını ve özofagustaki koroziv etkinin değerlendirilmesini öneriyoruz.

Anahtar Kelimeler: Hidrojen peroksit, zehirlenme, özofagus yanığı, çocukShare this Article


Advertisement
American Journal of Research in Medical Sciences

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons