Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

3

Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(Supplement 1): S35-S38


Postictal psychosis and aripiprazole treatment in an adolescent with epilepsy and mild mental retardation: Case report

Serkan Karadeniz, Mutlu Karakuş, Büşra Duran, Canan İnce, Sema Kandil.

Abstract
In patients with epilepsy, psychotic symptoms are divided into three groups as ictal, interictal and postictal according to their occurence time. In this case, a 16 years-old boy who had an intracranial hemorrhage when he is 1,5 months-old followed up in the Pediatric Neurology Department with epilepsy; in the last three weeks , after the epileptic seizures visual-auditory halucinations, persecution, delusions and disorganized behavior detected. Patient's epilepsy treatment is reorganized by Pediatric Neurology Department but because of persistent psychotic symptoms and seizures he is consulted to Child and Adolescent Psychiatry. According to patient's psychiatric and psychometric examination, aripirazole 2,5 mg/day treatment started, after three days the dose increased to 5mg/day and at the end of one week the dose increased to 7,5mg/day. After 10 days at the first polyclinic control, despite the existing seizures, the psychotic symptoms and disorganized behavior disappeared. In the literature case reports about some antipsychotic drugs used for treating PIP symptoms are reported but there is no information about aripiprazole treatment. This point makes this case important.

Key words: postictal psychosis, aripiprazole, epileptic psychosisEpilepsi ve hafif düzeyde mental retardasyonu olan bir ergende postiktal psikoz ve aripiprazol tedavisi: Olgu sunumu

Özet
Epilepsi hastalarında görülen psikotik belirtiler ortaya çıkış zamanına göre iktal, interiktal ve postiktal olmak üzere üç grupta sınıflandırılır. Olgumuzda 1.5 aylıkken geçirdiği intrakraniyal kanama sonrası, epilepsi tanısı ile çocuk nöroloji bölümü tarafından izlenen ve tedavisi süren 16 yaşında erkek hastada son üç haftadır epileptik nöbetlerden bir süre sonra ortaya çıkan görsel-işitsel varsanılar, kötülük görme sanrıları ve dezorganize davranışlar saptanmıştır. Çocuk nöroloji bölümü tarafından epilepsi tedavisi yeniden düzenlenen hastanın psikotik belirtilerinin ve nöbetlerinin sürmesi üzerine olgu çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları bölümüne yönlendirilmiştir. Hastanın çocuk psikiyatrisi muayenesi ve psikometrik incelemesi sonucunda 2.5 mg/gün aripiprazol başlanmış, bir hafta sonunda 7.5 mg/güne çıkılmıştır. İlk poliklinik kontrolü 10 gün sonra yapılan hastanın nöbetleri sürmesine rağmen, psikotik belirtilerinin olmadığı ve dezorganize davranışlarının kaybolduğu öğrenilmiştir. Literatürde postiktal psikoz belirtilerinin tedavisinde kullanılan çeşitli antipsikotik ajanlarla ilgili olgu sunumları bildirilmiş olsa da, aripiprazol ile ilgili veri bulunmaması bu olguyu önemli kılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: postiktal psikoz, aripiprazol, epileptik psikozShare this Article


Advertisement
Journal of Complementary Medicine Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons