Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 13-23


The evaluation of personality of epileptic patients by using Cloninger’s Temperament and Character Inventory

Bora Bostancı, Numan Konuk, Sibel Kıran, Zekeriya Kökrek, Seher Naz Yeni.

Abstract
Objective: There is little research evaluating the personality of epileptic patients dimensionally in the literature. In this study we aimed to evaluate the personality traits of epileptic patients and compare them healthy controls by using Cloninger’s Temperament and Character Inventory (TCI). Methods: Seventy-eight consecutive epileptic outpatients and 85 healthy controls were included. Both groups were given TCI after evaluation by SCID I, SCID II and HAM-D. The data were analyzed with regard the group differences with t test (parametric condition) or Mann- Whitney U tests by using computer program. Results: The epileptic group were found significantly different (p

Key words: epilepsy, personality disorder, epileptic personality, Temperament and Character InventoryEpilepsi hastalarının kişilik özelliklerinin Cloninger’in Mizaç ve Karakter Ölçeği ile değerlendirilmesi

Özet
Amaç: Epilepsi hastalarının kişilik yapısını boyutsal olarak değerlendiren az sayıda araştırma vardır. Bu çalışma-da epilepsi hastalarının kişilik özelliklerinin, kişiliği boyutsal açıdan değerlendirmeye olanak tanıyan Mizaç ve Karakter Ölçeği (MKÖ) kullanılarak sağlıklı kontrollere göre farklılık olup olmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu araştırma, 78 epilepsi hastası ve 85 sağlıklı kontrol grubu üzerinde yürütülen kesitsel, karşılaştırmalı bir araştırmadır. Denekler SCID-I, SCID-II, MKÖ ve HAM-D ölçekleri ile değerlendirildi. Gruplar arasında fark olup olmadığı, parametrik koşullarda t testi ve nonparametrik koşullarda Mann-Whitney U testi ile analiz edildi. Bulgu-lar: Epilepsi grubu ile kontrol grubu arasında (s=85) MKÖ alt ölçekleri bakımından; zarardan kaçınma, yabancı-lardan çekinme, sebat etme, amaçlılık, beceriklilik, kendini aşma, kendilik kaybı, kişiler ötesi özdeşim ve manevi kabullenme skorlarında anlamlı farklılık bulundu (p

Anahtar Kelimeler: Epilepsi, kişilik bozukluğu, epileptik kişilik, Mizaç ve Karakter ÖlçeğiShare this Article


Advertisement
Progress in Orthopedic Science

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons