Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

1

Anadolu Psikiyatri Derg. 2011; 12(1): 24-29


The influence of temperament and character dimensions on marital satisfaction

Makbule Kansız, Haluk Arkar.

Abstract
Objective: The purpose of the present study was to explore the relations between temperament and character dimensions of personality and marital satisfaction. Methods: More specifically, the present study investigated the relationship between the Temperament and Character Inventory and the Dyadic Adjustment Scale in a sample of 55 married couples. Results: The temperament scale reward dependence correlated significantly with the satis-faction, consensus of opinion, and marital adjustment scores. The temperament scale persistence correlated significantly with the attachment score. The temperament scale harm avoidance negatively correlated significantly with the attachment score. The character scale cooperativeness correlated significantly with the satisfaction score. Conclusion: High ‘reward dependence’ is probably a basic factor in marital satisfaction.

Key words: personality, marital satisfaction, Temperament and Character InventoryMizaç ve karakter özelliklerinin evlilik doyumu üzerine etkisi

Özet
Amaç: Bu çalışmada, evli çiftlerde Mizaç ve Karakter Ölçeği (MKÖ) ile ölçülen kişilik özellikleri ile Çift Uyum Ölçeği (ÇUÖ) ile ölçülen evlilik doyumu arasındaki ilişkiyi değerlendirmek amaçlandı. Yöntem: İzmir’de oturan ve ulaşılabilirlik ölçütüne göre seçilmiş 55 evli çifte MKÖ, ÇUÖ ve evlilik yaşantısını etkileyebileceği düşünülen çocukluk dönemi yaşantılarına ilişkin soruları da içeren sosyodemografik bilgi formu uygulanmıştır. Sonuçlar: Sonuç olarak, eşlerin memnuniyet-doyum, fikir birliği ve genel olarak evlilik doyumları ile ödül bağımlılığı mizaç boyutu arasında tutarlı bir ilişki saptanmıştır. Ödül bağımlılığı mizaç özelliğinin yüksek oluşunun eşler arasındaki memnuniyet-doyum, fikir birliği, bağlılık ve genel evlilik uyum düzeylerini doğrudan yordadığı görülmüştür. Tartışma: Eşlerin ödül bağımlılıklarının yüksek oluşunun genel evlilik doyumunu öngörmede temel alınabileceğini söylemek olasıdır.

Anahtar Kelimeler: Kişilik, evlilik doyumu, Mizaç ve Karakter ÖlçeğiShare this Article


Advertisement
Journal of Interdisciplinary Histopathology

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Suggest a Journal
Publisher Login
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons