Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

2

Anadolu Psikiyatri Derg. 2014; 15(2): 165-173


Delusions and their formation

Orhan Doğan, Hülya Turgut.

Abstract
Delusions are a product of thinking disorder. They are main importance in diagnosis of psychotic disorders. It has some discusses that how is being delusion formation, while the definition of delusion is very clear. It is necessary to understand the inner world of a patient with psychotic disorder for recognize to him/her. In order to understand the delusions, it is necessary to obtain some knowledge those meanings of the delusions, their formation what conditions, the relations between patient’s inner state and thinking functions, meeting what needs of patient. The knowing the delusions and their contents have influence on psychotic disorders and their outcomes. In this article, the definition, history, types, features and the formation theories of delusion have been reviewed. It has been thought that these knowledge are important from aspects such as to understand the patients, make diagnosis correctly, to apply favorable alternative treatments, to diminish disability depend on psychotic disorder.

Key words: thinking disorder, delusion, delusion formation, psychotic disorderSanrılar ve oluşumu

Özet
Sanrılar düşünme bozukluğunun bir ürünüdür. Psikotik bozuklukların tanısında temel önemdedir. Sanrının tanımı çok açıkken, nasıl oluştuğu konusu tartışmalıdır. Bir psikoz hastasını tanımak için onun ruhsal dünyasını anlamak gerekir. Sanrıları anlamak için anlamlarının neler olabileceğini, hangi koşullarda ve durumlarda ortaya çıktığını, hastanın içinde bulunduğu ruhsal durum ve düşünme işleviyle ilişkisini ve sanrının hastanın hangi gereksinmelerini karşıladığı gibi bilgileri bilmek gereklidir. Hastanın sanrılarını ve sanrı içeriklerini bilmek, onun uygun tedavisini ve hastalığının sonucunu etkiler. Bu yazıda sanrının tanımı, tarihçesi, türleri, özellikleri, oluşumlarıyla ilgili kuramlar gözden geçirilmiştir. Bu bilgilerin hastayı tanımak, doğru tanı koymak, uygun tedavi seçenekleri uygulamak, bozukluğun yarattığı yeti yitimini azaltmak yönlerinden önemli olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Düşünme bozukluğu, sanrı, sanrı oluşumu, psikotik bozuklukShare this Article


Advertisement
American Journal of Diagnostic Imaging

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons