Home|Journals Follow on Twitter| Subscribe to List

Directory for Medical Articles
 

Open Access

2

TAF Prev Med Bull. 2006; 5(1): 50-59


CHEMICALS AND REPRODUCTIVE HEALTH

Ömer Faruk TEKBAŞ*.

Abstract
However a lot of chemicals had been used in our daily life, we have enough knowledge about the effects of only for a small portion of them on reproductive health. Our knowledge had been arisen from epidemiologic and experimental studies. In order to protect ourselves from chemicals in the environment it should be concentrate on experimental studies and the results of them should be carefully studied during epidemiological researches. It would be tried to tell about the main chemicals which had been known as effective on reproductive health on the following review.

Key words: reproductive health, environmental pollutants, chemicalsKİMYASALLAR VE ÜREME SAĞLIĞI

Özet
Çok sayıda kimyasal madde günlük yaşamımızda kullanılmakla birlikte bunlardan çok azının üreme sağlığına olan etkileri konusunda bilgi sahibiyiz. Sahip olduğumuz bilgi sınırlı sayıdaki epidemiyolojik ve deneysel çalışmalara dayanmaktadır. Çevremizdeki kimyasalların zararlı etkilerinden korunabilmek için konuyla ilgili deneysel çalışmalara ağırlık verilmeli ve elde edilen bulgular epidemiyolojik araştırmalarda ayrıntılı olarak incelenmelidir. Bu makalede üreme sağlığına etkisi olduğu bilinen kimyasallardan başlıcaları hakkında bilgi verilecektir.

Anahtar Kelimeler: üreme sağlığı, çevresel kirleticiler, kimyasallarShare this Article


Advertisement
Applied Medical Research

SUBMIT YOUR ARTICLE NOW


ScopeMed.com
ScopeMed Home
Follow ScopeMed on Twitter
BiblioCAM
Author Tools
eJPort Journal Hosting
About ScopeMed
License Information
Terms & Conditions
Privacy Policy
Contact Us

The articles in Scopemed are open access articles licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) which permits unrestricted, non-commercial use, distribution and reproduction in any medium, provided the work is properly cited.
ScopeMed is a Database Service for Scientific Publications. Copyright © ScopeMed® Information Services.
Scopemed Buttons